Programma SAMEN officieel van start!

Maandag 28 november was het zover, het Programma SAMEN ging officieel van start! Maar eigenlijk was de aanmeldperiode ook al een goed begin. Om zich aan te melden voor het programma moesten bewonersinitiatieven en gemeenten werken aan een gezamenlijke inzending. Deze inzendingen waren al heel mooi en indrukwekkend en bovendien waren er veel meer aanmeldingen dan vooraf was voorzien. Uiteindelijk zijn uit de 44 inzendingen de volgende kerndeelnemers geselecteerd:

Kenniskring voor alle inzendingen

Omdat het aantal aanmeldingen alswel de kwaliteit van de inzendingen hoog lagen, is besloten om meer ruimte te maken voor de deelnemers aan de ‘Programma SAMEN Kenniskring’. Deze Kenniskring bestaat uit alle aanmeldingen die niet direct financieel gesteund worden vanuit het programma maar wel actief deel kunnen nemen aan bijeenkomsten, trainingen en het netwerk. Dit geldt zowel voor bewonersinitiatieven als voor gemeenten. Zo doen zij ook mee met het delen van ervaringen, kennis en inspiratie. Met elkaar wordt ruimte gemaakt en manieren onderzocht om initiatieven van bewoners structureel de steun en erkenning te bieden die het verdient.

Waarom het Programma SAMEN?

Een samenleving is vitaal en veerkrachtig als deze wordt gedragen door actieve mensen die zich voor elkaar en hun omgeving inzetten en het voor elkaar opnemen als dat nodig is. Dit ideaalbeeld wordt breed gedragen. Ook door gemeentebesturen die burgerinitiatief doorgaans toejuichen. Toch zien we vaak dat initiatieven niet van de grond komen of vroegtijdig stranden omdat actieve burgers vastlopen in procedures en bureaucratieën waardoor ze afhaken. 

VSBfonds wil graag bijdragen aan sociale samenhang en aan sociale mobiliteit en wordt regelmatig benaderd door actieve burgers om projecten te ondersteunen. We hopen dat gemeenten na een periode van pionieren, die initiatieven waarvan de waarde breed wordt erkend, structureel willen steunen. In de praktijk blijkt dit moeilijk. Hierdoor is het voor de door ons gesteunde initiatieven vaak lastig om te verduurzamen en gaat er veel maatschappelijk kapitaal weer verloren.
In het Programma SAMEN werken bewonersinitiatieven, gemeenten, VSBfonds, Oranjefonds, Stichting DOEN en VNG samen om juist die duurzaamheid van bewonersinitiatieven te bestendigen. 

Meer weten?

In december wordt het programma voor volgend jaar verder uitgewerkt, mede op basis van de ideeën en behoeftes van de 44 deelnemende gemeenten en bewonersinitiatieven. Begin 2023 wordt bekend welke onderdelen en bijeenkomsten vrij toegankelijk zijn. Meer informatie daarover vind je binnenkort op: www.programmasamen.nl