Resultaten Theater Inclusief

Theater zorgt voor verbinding. Door verhalen te vertellen over de samenleving weten we mensen te raken en elkaar beter te begrijpen. Omdat de samenleving steeds diverser wordt biedt dit een mogelijkheid om een rijkdom aan nieuwe verhalen die verteld moeten worden. Zo kan iedereen zich herkennen en gerepresenteerd voelen binnen de theaters. Theater Inclusief zet zich in voor een diverse en inclusieve theatersector.

Theater Inclusief
Middels een driejarig stimuleringsprogramma dat wordt uitgevoerd door 19 partners in de theatersector wil Theater Inclusief dit bereiken. De partners hebben zelf aangegeven te willen veranderen. De verschillende theaters en gezelschappen werken samen aan een diverser en inclusievere aanpak met betrekking tot de 4 P’s: Personeel, Programmering, Publiek en Partners. Het commitment dat de partijen zijn aangegaan betekent dat na 3 jaar we meer ontmoetingen hebben met elkaar in het theater waar je ook woont of uit welk gezin je ook komt of wat je culturele achtergrond ook is.

VSBfonds ondersteunt Theater Inclusief omdat het belangrijk is dat iedereen in Nederland kan, mag en wil meedoen aan kunst en cultuur. Actief bezig zijn met kunst en cultuur maakt je nieuwsgierig naar een ander en helpt je om je in te leven in de wereld om je heen. Deelname zorgt ook voor verbinding. Mensen met verschillende achtergronden ontmoeten elkaar en beleven samen kunst en cultuur. Toegankelijkheid verbeteren kan door aanbod te ontwikkelen waarmee ook nieuwe doelgroepen zich verbonden en gastvrij onthaald voelen. Daarbij is fysieke toegankelijkheid ook een aandachtspunt.

Resultaten
In het theaterseizoen 2021-2022 onderzoekt de Boekmanstichting in opdracht van Theater Inclusief de resultaten die de negentien aangesloten partners hebben geboekt. Verschillende vormen van onderzoek resulteerden in individuele analyses per partner en een overkoepelend eindrapport met algemene bevindingen. Wat waren de ambities en doelen van de partners op het gebied van diversiteit en inclusie? Hebben de theaters en theatergezelschappen vooruitgang geboekt op de vier P’s? Welke verbeterpunten zijn er? En hoe zien de partners de toekomst van een diverse en inclusieve theatersector?

De komende periode verschijnen de deelanalyses van de negentien theaters en theatergezelschappen, in de zomer van 2022 wordt de overkoepelende eindanalyse verwacht. Alles is terug te vinden op de website van de Boekmanstichting.