Samenwerking bewoners en welzijn: vijf veelbelovende experimenten van start

Deze maand gaan vijf mooie samenwerkingsexperimenten tussen bewonersinitiatieven en welzijnsorganisaties van start. Dit is de uitkomst van de oproep voor dit type samenwerking die VSBfonds vorige zomer deed.

De volgende combinaties van samenwerkingspartners gaan aan de slag om hun plan te realiseren:

  • Buurtcoöperatie Zuid Doet Samen en welzijnsorganisatie Stimenz gaan hun werkwijzen vervlechten om samen meer te kunnen bereiken voor en met de buurt De Heeze in Apeldoorn;
  • Stichting DOCK Utrecht wil in samenwerking met bewonersinitiatief Stichting Kracht van Zuilen het gezamenlijk burennetwerk optimaal gaan benutten voor de wijk Zuilen in Utrecht;
  • Wijkcomité Nobertus en welzijnsorganisatie Synthese willen gezamenlijk belangen behartigen vanuit collectief eigenaarschap, voor drie wijken in Horst West aan Horst aan de Maas;
  • Buurtbedrijf Nude Toekomst en welzijnsorganisatie Solidez bundelen de krachten om de gezamenlijke mogelijkheden met elkaar te verbinden voor dag-activering voor meer buurtbewoners. Dit gaat plaatsvinden in de wijk Nude in Wageningen;
  • Stichting Mens en Welzijn Voorst en de ontmoetingsplekken Duistervoorde in Twello en De Benring in Voorst willen samen een leernetwerk ontwikkelen, met als doel te leren hoe door het dorp gedragen ontmoetingsplekken en professionele ondersteuning elkaar kunnen versterken.

De oproep leverde 84 ideeën op, die bij VSBfonds zijn ingediend. Tien ideeënbedenkers kregen eind september van VSBfonds de vraag hun idee uit te werken tot een plan. Een externe advies- commissie, bestaande uit drie leden met kennis en ervaring op het gebied van bewonersinitiatieven en welzijnsorganisaties, keek en dacht met VSBfonds mee om tot een selectie van vijf plannen te komen.

Initiatiefnemers blij met mogelijkheid om samen verbeterkansen te verzilveren
Een goede samenwerking vanuit aanvullende rollen tussen bewonersinitiatieven en welzijnsinstellingen, kan veel betekenen voor een buurt. De ideeënbedenkers onderschrijven dat samenwerken voor de buurt hen niet altijd makkelijk afgaat. Ze gaven aan daarom blij te zijn met de mogelijkheid om via deze oproep samen aan de slag te kunnen gaan om verbeterkansen voor de buurt te verzilveren.

Elkaars taal leren spreken en benutten
Wat de betrokkenen ook vertellen is dat ze tijdens de voorbereiding al hebben geleerd dat taal en woorden belangrijk zijn in de samenwerking. Door het gebruik van taal uit het gewone leven, is verbinding met bewoners mogelijk. Dit is vaak een kracht van bewonersinitiatieven. Vaktaal schept enerzijds afstand, maar is anderzijds veelal bepalend voor aansluiting bij formele instanties, zoals de gemeente en financiers.

Volg de vorderingen van de geselecteerde samenwerkingsverbanden
VSBfonds, LSA Bewoners, Sociaal Werk Nederland, Krachtproef en Verdiwel zijn van mening dat het belangrijk is om meer inzicht te krijgen in hoe bewonersinitiatieven en welzijnsorganisaties elkaar kunnen aanvullen en samen meer voor een buurt kunnen betekenen dan dat ze nu individueel doen.

De geselecteerde plannen zijn veelbelovend. De betrokken partijen krijgen voor de realisatie niet alleen ondersteuning in de vorm van geld, maar ook in de vorm van kennis en netwerk. De lessen die betrokkenen leren tijdens het samenwerken faciliteren we, leggen we vast en delen we op dit platform. Zo kunnen ook andere bewonersinitiatieven en welzijnsinstellingen er hun voordeel mee kunnen doen.

De vijf combinaties van samenwerkingspartners nemen deel aan de ‘Expeditie Bewoners en Welzijn’. Dit is een traject van organisatieversterking waarbij kennis en netwerk beschikbaar wordt gesteld. Heb je interesse in wat deze samenwerkingsexperimenten opleveren? Eind januari stellen we de samenwerkingsexperimenten voor. Volg ze vanaf dan op betrokkenbuurten.nl.