VSBfonds reikt voor het eerst vijftig beurzen uit aan mbo-studenten in aanwezigheid van minister Dijkgraaf

VSBfonds stelt dit jaar beurzen beschikbaar voor mbo-studenten om kennis en ervaring op te doen in het buitenland. Voor studenten die een aan hogeschool of universiteit studeren zijn er diverse soorten beurzen beschikbaar. Voor mbo-studenten is dit nauwelijks het geval. Met de mbo-beurs laat VSBfonds zien dat deze studenten net zo belangrijk zijn als hoger onderwijs studenten. Minister Dijkgraaf was aanwezig om het belang van gemotiveerde en maatschappelijk betrokken studenten voor ons land te onderstrepen.

Naast 150 hbo- en wo-studenten, ontvingen vandaag voor het eerst vijftig mbo-studenten een VSBfonds Beurs om in het buitenland een studie, cursus of vrijwilligerswerk te doen die bijdraagt aan hun persoonlijke ontwikkeling. In het Groote Museum in Artis sprak minister Dijkgraaf met deze studenten over wat de ontvangst van deze beurs voor hen betekent.

Minister Dijkgraaf: “Ik vind dat alle studenten in Nederland onderwijs verdienen waarin zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Daarbij horen ook dezelfde kansen en mogelijkheden om voor een uitwisseling of stage naar het buitenland te gaan. Of je nou een mbo, hbo of wo-opleiding volgt, dat zou geen verschil moeten maken. VSBfonds geeft hiermee het goede voorbeeld en ik roep andere financiers op dit goede voorbeeld te volgen.”

Mbo-studenten vormen de grootste groep studenten in ons land. Zij worden opgeleid voor het beoefenen van beroepen die van cruciaal belang zijn voor onze samenleving, zoals bijvoorbeeld beveiliger, laborant, opticien en onderwijsassistent. VSBfonds is de enige organisatie die beurzen verstrekt aan mbo-studenten om kennis en ervaring op te doen in het buitenland. Dit is een uitbreiding van het programma dat het fonds sinds 1990 biedt aan hbo- en wo-studenten. De selectiecriteria zijn voor alle onderwijsniveaus hetzelfde: motivatie en maatschappelijke betrokkenheid zijn de belangrijkste selectiecriteria. Er wordt niet geselecteerd op cijfers.

Het mbo-programma van de VSBfonds Beurs is ontwikkeld in samenwerking met de MBO- Raad, MBOe, MBO Talent en een aantal mbo-instellingen. VSBfonds heeft de intentie om dit programma geleidelijk aan uit te breiden en voor steeds meer mbo-studenten toegankelijk te maken. Het fonds vervult hiermee een voorloperrol en hoopt dat het beschikbaar stellen van beurzen voor buitenlandervaring voor deze studenten navolging vindt bij andere financiers.