Zichtbaarheid VSBfonds door plaatsing logo

Communicatie over onze steun aan jullie project helpt VSBfonds om bij meer mensen onder de aandacht te komen. Dat doet je bijvoorbeeld door ons logo op te nemen in jullie communicatiemiddelen.

Groot scherm met foto van logo VSBfonds

Wij verwachten dat je, na toezegging van de donatie en tijdens de looptijd van het project, het logo van VSBfonds opneemt in al jullie communicatiemiddelen. 

Hieronder zie je het logo van VSBfonds. De pay off ‘Iedereen doet mee’ is een vast onderdeel. Voor een consistent gebruik van ons logo zien wij niet graag dat het in een andere kleur wordt gebruikt dan hieronder is aangegeven. Je kunt het eventueel diapositief toepassen.

Logo VSBfonds

Logo + pay-off

Zwart/wit logo + pay-off

Diapositief logo + pay-off

Zwart-wit diapositief logo + pay-off

Kleurgebruik voor het logo

Hieronder leest u meer over de kleur van ons logo.     

De minimale grootte

Onderstaande afbeelding is de kleinst mogelijke variant (34 milimeter breed bij 7.5 milimeter hoog). De pay-off is 7pt groot. De proporties, afmetingen en tussenruimte kun je niet wijzigen.

Minimale grootte. De kleinst mogelijk variant.
Hier is de pay-off 7.5pt

Logo als link

Als je een plaatje online kunt laten fungeren als link, laat het logo dan een link zijn naar www.vsbfonds.nl.

Downloaden logo

Je kunt ons logo hier downloaden.

Vragen over het gebruik van ons logo?

Als je vragen heeft over het gebruik van ons logo, kun je contact opnemen met de communicatieadviseurs van VSBfonds via 030 230 33 00. Of mail naar communicatie@vsbfonds.nl.