Zichtbaarheid VSBfonds door plaatsing logo

Communicatie over onze steun aan uw project helpt VSBfonds om bij meer mensen onder de aandacht te komen. Dat doet u bijvoorbeeld door ons logo op te nemen in uw communicatiemiddelen.

Groot scherm met foto van logo VSBfonds

Wij verwachten dat u, na toezegging van de donatie en tijdens de looptijd van het project, het logo van VSBfonds opneemt in al uw communicatiemiddelen. 

Hieronder ziet u het logo van VSBfonds. De pay off ‘Iedereen doet mee’ is er een vast onderdeel van. Voor een consistent gebruik van ons logo zien wij niet graag dat het in een andere kleur wordt gebruikt dan hieronder is aangegeven. U kunt het eventueel diapositief toepassen.

Logo VSBfonds

Logo + pay-off

Zwart/wit logo + pay-off

Diapositief logo + pay-off

Zwart-wit diapositief logo + pay-off

Kleurgebruik voor het logo

Hieronder leest u meer over de kleur van ons logo.     

De minimale grootte

Onderstaande afbeelding is de kleinst mogelijke variant (34 milimeter breed bij 7.5 milimeter hoog). De pay-off is 7pt groot. De proporties, afmetingen en tussenruimte kunt u niet wijzigen.

Minimale grootte. De kleinst mogelijk variant.
Hier is de pay-off 7.5pt

Logo als link

Als u een plaatje online kunt laten fungeren als link, laat het logo dan een link zijn naar www.vsbfonds.nl.

Downloaden logo

U kunt ons logo hier downloaden.

Vragen over het gebruik van ons logo?

Als u vragen heeft over het gebruik van ons logo, neem dan contact op met één van de communicatieadviseurs: Boudewijn Kooij (030-230 3307) of Brigitte Korthals (030 230 3317). Of mail naar communicatie@vsbfonds.nl.