Samenwerkingen en speciale programma's

Samenwerkingspartners VSB

KNHM Participaties BV


Wij werken samen met de KNHM om ondernemende initiatieven met een sociaal doel te ondersteunen met leningen of aandelenkapitaal in combinatie met advies en begeleiding. Dit doen wij via KNHM Participaties BV. Lees meer over de mogelijkheden.

Met de KNHM zijn wij initiatiefnemer van We doen het samen! Festival. Een jaarlijks terugkerend festival dat volledig in het teken staat van actieve burgers. Wij geloven in actief burgerschap en willen dit graag stimuleren door de levensvatbaarheid van burgerinitiatieven in heel Nederland te vergroten. Het festival biedt praktische tips, inzichten, financiële mogelijkheden voor uw project of initiatief. Tijdens het festival gaan we in gesprek met aanvragers over hun idee op plan en geven we ‘Donaties op locatie’. www.wedoenhetsamen.nu

Lelykracht


Van 2017 tot 2020 ondersteunt VSBfonds Lelykracht met in totaal 1 miljoen euro. Lelykracht is een groeiende beweging die werkt aan de toekomst van Lelystad. Samen met de inwoners organiseert Lelykracht activiteiten en programma’s voor een sterkere samenleving en een bruisender stad. Door deze steun kan Lelykracht meer betekenen voor de inwoners van Lelystad. VSBfonds wil met deze meerjarige financiering van Lelykracht een boost geven waarmee de beweging sneller breder en zichtbaarder wordt dan zonder deze financiering. Lees meer over Lelykracht.

Blockbusterfonds


Van den Ende Foundation, Prins
Bernhard Cultuurfonds, de BankGiroLoterij en wij hebben in 2012 een samenwerkingsovereenkomst gesloten onder de naam 
Blockbusterfonds. Dit fonds verstrekt leningen aan culturele initiatieven van uitzonderlijk niveau en publieksbereik.

Fonds 21


Samen met Fonds 21 geven wij stageopdrachten om onderzoek te doen naar resultaten en effecten van kunst- en cultuurprojecten. Er zijn inmiddels vier onderzoeken uitgevoerd. 

Lang leve Kunst


Met de fondsen RCOAK, Fonds Sluyterman van Loo, Fonds voor Cultuurparticipatie, vereniging NOV en het Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) tekenden wij in juni 2013 het convenant 
'Lang leve Kunst' met de ministeries van OCW en VWS. De ondertekenaars zetten zich in om de deelname aan kunst en cultuur door ouderen te bevorderen.

Cultuurparticipatie heeft een belangrijk positief effect op de vitaliteit, de gezondheid en het welzijn van ouderen.

Matchmakers in Cultuur

Matchmakers in negen (middel)grote steden in Nederland helpen cultuurmakers die financiering zoeken voor hun project. De matchmakers koppelen nieuwe initiatieven in hun stad aan drie landelijke cultuurfondsen: het Fonds Podiumkunsten, VSBfonds en Fonds voor Cultuurparticipatie.

Matchmakers in cultuur startte in 2018 in acht steden, een jaar later werden hier zeven steden aan toegevoegd.  De matchmakers verbinden veelbelovende initiatieven en talentvolle cultuurmakers in hun stad met de landelijke cultuurfondsen. Zij helpen cultuurmakers met financiering voor hun project door:

  • informatie te geven over de subsidiemogelijkheden van drie landelijke cultuurfondsen;
  • hen in contact te brengen met de fondsmedewerkers, die alles weten over subsidieregelingen;
  • te wijzen op andere initiatieven.

Kijk voor meer informatie op matchmakerscultuur.nl

Donatie op locatie                                            

Elke laatste donderdag van de maand gaan onze adviseurs het land in om te spreken met mensen die een initiatief hebben dat lokale of regionale impact heeft. We noemen dit ‘Donatie op Locatie’. Bij Donatie op Locatie voeren adviseurs van VSBfonds gesprekken met aanvragers over hun idee en plan. Dat doen zij in de regio waar het project zal plaatsvinden. Het gesprek maakt deel uit van de behandeling van donatieverzoeken t/m € 10.000,-. Een donatieverzoek moet wel altijd eerst schriftelijk via ons online aanvraagformulier worden ingediend. Lees meer over Donatie op locatie.

Sesam Academie

SESAM academie is een maatschappelijk adviesbureau van ruim 75 gemotiveerde vrijwilligers. SESAM adviseurs beschikken over veel kennis en ervaring. Zij zetten hun expertise belangeloos in voor vrijwilligersorganisaties, zoals stichtingen, verenigingen, sociale ondernemingen of burgerinitiatieven. Lees hier meer over de Sesam Academie. 

Breekjaar+: voor een betere toekomst

Stichting Breekjaar biedt onder de naam Breekjaar een goed doordacht tussenjaar, bedoeld voor jongeren die moeite hebben met hun volgende stap na de middelbare school of voor jongeren die gestopt zijn met hun opleiding. Deelnemers investeren in zichzelf, ontdekken hun talenten, werken aan hun zelfvertrouwen, ontwikkelen creativiteit en ondernemerschap en leren slimme (toekomst)keuzes te maken. Daarnaast wil de stichting Breekjaar meer recht doen aan de diversiteit van de samenleving, en was om die reden op zoek naar een manier om ook jongeren met een migratie achtergrond en/of met minder financiële middelen een Breekjaar aan te kunnen bieden. Met de ondersteuning van VSBfonds komen deze twee dingen samen in het ‘Breekjaar+’. Lees meer over Breekjaar+.

Leerwerktrajecten vluchtelingen                    

Voor hoogopgeleide vluchtelingen met ervaring in kansrijke sectoren, zoals de techniek, de zorg of het onderwijs, worden dit jaar drie nieuwe leerwerktrajecten ontwikkeld. VSBfonds maakt dit mogelijk en heeft Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF gevraagd de trajecten te realiseren. Er zal nauw worden samengewerkt met werkgevers en opleidingsinstituten. Het initiatief zorgt ervoor dat hoogopgeleide vluchtelingen snel op eigen benen kunnen staan en een betekenisvolle bijdrage kunnen leveren aan de samenleving.

Impact Matters

Impact Matters en VSBfonds werken samen om maatschappelijke initiatieven verder te helpen.  Impact Matters is de partner met het geschikte netwerk van professionals en zet kennis uit het bedrijfsleven in om ideële organisaties te helpen hun missie te realiseren. 

Impact Matters koppelt professionals uit het bedrijfsleven op basis van hun expertise aan ideële organisaties.  Kennis uit het bedrijfsleven op het gebied van marketing, communicatie, juridische zaken, financiële analyses, HR of business development wordt ingezet om ideële organisaties te helpen om  hun missie te realiseren. Bedrijven betrekken op een inspirerende manier hun medewerkers bij duurzaam ondernemen en de medewerkers krijgen een unieke ervaring waarbij hun kennis bijdraagt aan een maatschappelijk doel. Een win-win-win situatie waarbij voorop staat dat het maatschappelijke doel bereikt wordt.