Samenwerkingen en speciale programma's

Samenwerkingspartners VSB

Samenwerkingen

We Doen Het Samen! Festival 

Met de KNHM zijn wij initiatiefnemer van We doen het samen! Festival. Een jaarlijks terugkerend festival dat volledig in het teken staat van actieve burgers. Wij geloven in actief burgerschap en willen dit graag stimuleren door de levensvatbaarheid van burgerinitiatieven in heel Nederland te vergroten. Het festival biedt praktische tips, inzichten, en mogelijkheden tot netwerken. www.wedoenhetsamen.nu

Blockbusterfonds

In 2012 sloot VSBfonds met Van den Ende Foundation, Prins
Bernhard Cultuurfonds en de VriendenLoterij (voorheen BankGiro Loterij) een samenwerkingsovereenkomst onder de naam
Blockbusterfonds. Dit fonds verstrekt leningen aan culturele initiatieven van uitzonderlijk niveau en publieksbereik.

Het fonds bestond in 2022 tien jaar. In dit kader is een nieuwe regeling voor de kunstsector bekendgemaakt: het Blockbusterfonds XTRA (BBF XTRA). Net als het Blockbusterfonds investeert deze regeling in de marketing van culturele initiatieven, maar nu met een focus op kleinere culturele projecten.

Cultuurloket DigitALL

VSBfonds is één van de acht initiatiefnemers van dit fonds. DigitALL helpt culturele instellingen om het contact met hun publiek te versterken door digitale technologie door middel van donaties.                                                                                             

Speciale programma's

Frisse Wind Heerlen (City Boost)

Frisse Wind zoekt in Heerlen naar kansrijke, grensverleggende en waardevolle ideeën voor de stad. Het ondersteunt Heerlenaren bij het tot
stand brengen van nieuwe initiatieven voor stad en buurt. Frisse Wind wil mensen en ideeën aan elkaar verbinden, zodat Heerlenaren zich samen inzetten voor een nog prettigere stad of buurt om in te wonen. 

Frisse Wind is een initiatief van Stichting Samen Heerlen. Het wordt mogelijk gemaakt door de City Boost-donatieregeling van VSBfonds. VSBfonds ondersteunt culturele en sociaal-maatschappelijke initiatieven. Ze hebben als doel om mensen en organisaties in de samenleving te bewegen meer verantwoordelijkheid voor zichzelf, voor elkaar en de gezamenlijke leefomgeving te nemen. Heerlen ontvangt voor de periode 2020-2022 een donatie van VSBfonds voor het stimuleren, begeleiden en (financieel) ondersteunen van sociaal maatschappelijke initiatieven van inwoners. Meer op FrisseWindHeerlen.nl

Bekijk hier een paar mooie initiatieven in Heerlen die we bezochten tijdens ons werkbezoek aan Frisse Wind. 

Matchmakers in Cultuur

Matchmakers in (middel)grote steden in Nederland hielpen cultuurmakers die financiering zoeken voor hun project. De matchmakers koppelen nieuwe initiatieven in hun stad aan drie landelijke cultuurfondsen: het Fonds Podiumkunsten, VSBfonds en Fonds voor Cultuurparticipatie.

De matchmakers verbonden veelbelovende initiatieven en talentvolle cultuurmakers in hun stad met de landelijke cultuurfondsen.  

Deze regeling is per 1 januari 2022 afgelopen. Er wordt nu geëvalueerd. Kijk voor meer informatie op matchmakerscultuur.nl