Missie VSBfonds

In ons welvarende land lijkt het soms alsof de verschillen tussen mensen steeds groter worden. Als deze verschillen leiden tot muren tussen groepen mensen in de samenleving, dan beperkt dit de mogelijkheden voor mensen om mee te doen en zich te ontwikkelen. Dit leidt tot achterstand en verschil in ontwikkeling. VSBfonds kiest er daarom nadrukkelijk voor actief burgerschap te stimuleren.

Zelfredzaam en samen redzaam

Het fonds wil bijdragen aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid in ons land. Door sociale en culturele projecten te steunen en door studiebeurzen te verstrekken die actief burgerschap versterken. Zodat iedereen zijn of haar plek vindt en krijgt in onze diverse samenleving en kan groeien, leren en leven met én dankzij elkaar. Vandaar het motto van het fonds: ‘Iedereen doet mee’.

Actief burgerschap

Onder actief burgerschap verstaan wij de bereidheid om deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren.