Toelichting bij kosten

 • De bedragen zijn aangepast aan koerswijzigingen en inflatie. De wisselkoers wordt steeds in januari vastgesteld.
 • Als een land niet voorkomt in onze lijst, dan is er nog nooit een student met een VSBfonds Beurs naartoe geweest.
 • Niet alle cijfers zijn even actueel. Bovenaan staat het jaartal waarin voor het laatst een eindverslag is ontvangen.
 • Bij minder 'gangbare landen' zijn de bedragen gebaseerd op de informatie van 1 of slechts enkele bursalen en dus niet erg betrouwbaar;
 • De bedragen zijn indicatief, er is vaak een marge. Wij noemen in principe eerst een gemiddeld richtbedrag en in de toelichting staat de marge aangegeven.
 • Bij de bedragen genoemd onder Jaarbegroting gaat het om een periode van 1 academisch jaar, 9 tot 12 maanden.
 • Let op: Collegegelden worden aangeduid per jaar, reiskosten zijn eenmalig en de kosten levensonderhoud worden aangeduid per maand.
 • De Jaarbegroting is een richtlijn voor de totale kosten, dit is inclusief de kosten van de studiematerialen, overige kosten en verzekeringen.
 • Met levensonderhoud worden alle maandelijkse kosten bedoeld; zoals huur, eten & drinken, boodschappen, zakgeld, kleding, kapper, OV etc. De kosten met betrekking tot huur worden ook apart vermeld.
 • Kosten met betrekking tot verzekering worden hier niet benoemd. De keuzes en mogelijkheden zijn hier erg verschillend en persoonlijk. Denk aan inboedelverzekering of een doorlopende reisverzekering. Belangrijk is vooral een goede zorgverzekering! Het is handig om binnen de EU een European Health Insurance Card aan te vragen. Dit kan via je zorgverzekering. Voor meer informatie raadpleeg je eigen zorgverzekering of kijk hier. VSBfonds rekent gemiddeld een bedrag van € 125 per maand.
 • Kosten met betrekking tot studiematerialen, overige kosten en verzekeringen worden hier ook niet benoemd; zij zijn immers vaak erg verschillend per studie of per persoon. VSBfonds rekent gemiddeld een bedrag van € 50 per maand.
 • Ook overige kosten worden hier niet benoemd, maar die zijn er vaak wel. Denk aan bijvoorbeeld kosten voor vaccinaties. Of kosten voor taalcursussen ter voorbereiding op de studie of onderzoek van jouw keuze. Kosten rond laptop of computer worden niet toegestaan. VSBfonds rekent gemiddeld en bedrag van € 50 per maand.

Vaak geven ook buitenlandse instellingen veel financiële informatie voor buitenlandse studenten. Je kunt ook contact opnemen met de Nederlandse Ambassade of Consulaat ter plekke. Op de website van Nuffic vind je ook veel tips en informatie over financiën.

 

Toelichting bij ervaringen

Per verslag wordt kort ingegaan op: 

 • Voorbereidingen: Specifieke zaken met betrekking tot de voorbereiding, contacten vooraf met de instelling, en dergelijke.
 • Opvang: Organiseerde de buitenlandse instelling de opvang? Hulp bij het zoeken van woonruimte? Sociale activiteiten?
 • Wonen/leven: Was het makkelijk of moeilijk om woonruimte te vinden? Kwaliteit, prijs? Ook worden hier opmerkingen geplaatst over wat de student vond van leven in dat land, de mensen enz.
 • Studiefaciliteiten: Bijvoorbeeld: uitrusting en faciliteiten van de bibliotheek, werkplekken, computers, noem maar op.
 • Kwaliteit onderwijs: Hoe beoordeelde de student de kwaliteit van het onderwijs? Welke lesmethoden? Hoe was de studiebegeleiding?

Wil je meer informatie? Raadpleeg dan de buitenlandse instelling van je keuze. Je kunt ook contact opnemen met de Nederlandse Ambassade of het Consulaat ter plekke.

Bij ieder verslag staat een nummer (bijvoorbeeld 09/135: bursaal nr 135 heeft in 2009 een VSBfonds Beurs gekregen). Wil je graag in contact komen met iemand die aan een bepaalde universiteit heeft gestudeerd. Neem dan contact op met Nuffic om de betrokkene te achterhalen.