Selectie live of online

De persoonlijke gesprekken in de mondelinge fase zijn een zeer belangrijk onderdeel van de selectieprocedure. Juist omdat we bij VSBfonds de persoonlijke context van ieders situatie zwaar laten meewegen, zodat iedereen gelijke kansen heeft. Het heeft daarom de sterke voorkeur van VSBfonds dat de kandidaten persoonlijk en live voor de selectiecommissie verschijnen. Indien gewenst en met goede reden is het ook mogelijk om de selectiegesprekken online te voeren.

  • Onder een online selectiegesprek (videoconference) verstaan wij een gesprek dat over afstand wordt gevoerd met beeld én geluid.
  • Ook een online gesprek met behulp van videoconferencing moet plaatsvinden met de voltallige selectiecommissie (3 leden, waarvan minimaal 2 inhoudelijke).
  • De instelling vermeldt reden en gang van zaken tijdens het interview in het verslagformulier.
  • Indien het online gesprek om technische redenen niet (goed) geslaagd is, is het interview niet geldig. Instelling en kandidaat moeten zich inspannen om het selectiegesprek op een later tijdstip opnieuw te houden of af te maken. 
  • Indien een kandidaat om hem of haar moverende redenen prijs stelt op een live gesprek, dan zal de onderwijsinstelling zich inspannen om het selectiegesprek ook live met de voltallige selectiecommissie te laten plaats vinden.

Toestemming vragen voor het houden van online selectiegesprekken is niet nodig. Als instelling bent u wel verantwoordelijk dat bovenstaande voorwaarden worden nageleefd, anders kan de voordracht voor de betreffende kandidaat alsnog worden afgewezen door VSBfonds/Nuffic. Neem bij twijfel van tevoren contact op met Nuffic.

Let op: Telefonische interviews zijn dus nooit mogelijk.