Organisatie

VSBfonds wordt bestuurd door een directeur onder toezicht van een Raad van Toezicht.

VSBfonds is in 2007 gesplitst in een donatiefonds en een vermogensfonds. VSBfonds en VSB Vermogensfonds zijn statutair nauw met elkaar verbonden. De Raad van Toezicht van VSBfonds en het bestuur van VSB Vermogensfonds vormen een personele unie. Dat wil zeggen dat dezelfde personen daarin zitting hebben.

VSBfonds telt op dit moment 40 medewerkers. VSBfonds kent een eigen arbeidsvoorwaardenregeling (ASV). Het fonds streeft daarbij een brancheconforme bezoldiging na voor directie en medewerkers. De leden van de raad van toezicht ontvangen geen bezoldiging of onkostenvergoeding.

Directie & Secretariaat

 • Bernt Schneiders, directeur
 • Marlies Geurten, directieassistent, secretaris Raad van Toezicht

Afdeling Donaties

 • Eerde Hovinga, manager donaties 
 • Loes Drieënhuizen, coördinator donaties/adviseur
 • Iris van den Heiligenberg, secretariaat donaties

Kunst & Cultuur, Adviseurs Donaties

 • Linda Janssen-Becker
 • Hedwig Heeremans
 • Hanna Kiewiet
 • Machteld Willemse
 • Johan van Rooy

Kunst & Cultuur, Senior Adviseurs Donaties

 • Martine Consten
 • Romy Jochems
 • Maarten Mesman
 • Wendy Veerman

Mens & Maatschappij, Adviseurs Donaties

 • Brigitte Coté
 • Rina Punt
 • Diana Verwaijen 

Mens & Maatschappij, Senior Adviseurs Donaties

 • Jan-Willem Pijper
 • Paul Klouwens
 • Daniëlle Rap
 • Sue van Soest 

Beurzenprogramma

 • Annemarijn Boelen, projectleider 

Communicatie & Voorlichting

 • Petra van Aken, hoofd communicatie en voorlichting
 • Boudewijn Kooij, communicatieadviseur
 • Brigitte Korthals, communicatieadviseur
 • Leone Brokx, communicatieadviseur
 • Annemarijn Boelen, voorlichter
 • Steffen de Wolff, voorlichter

Controlling

 • Hanneke Goossens, manager financiën en bedrijfsvoering
 • Yuki Hau, financieel controller 

 Administratie

 • Nicole den Engelsman, coördinator
 • Anja Ekkel, medewerker administratie
 • Angelique van Barneveld, medewerker administratie
 • Olga Parkhomova, medewerker administratie
 • Danny Smit, medewerker administratie 

Personeel & Organisatie

 • Yvonne Rietveld, medewerker personeel & organisatie 

Facilitair/ Secretariaat / Telefonie

 • Marchje Schaap, telefonist
 • Susan van Grinsven, telefonist
 • Yvonne Rietveld, facilitair medewerker

Medewerkers worden gestimuleerd om ook in eigen tijd zich in te zetten voor de samenleving. Zie het overzicht met nevenfuncties.

U leest hier meer over de opbouw van het personeelsbestand en de leeftijd van medewerkers.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de directie en op het gevoerde beleid. Ook staat deze raad de directie met advies terzijde. De leden van de Raad van Toezicht vervullen hun functie onbezoldigd en ontvangen geen onkostenvergoeding.

VSBfonds en VSB Vermogensfonds zijn statutair nauw met elkaar verbonden. De Raad van Toezicht van VSBfonds en het bestuur van VSB Vermogensfonds vormen een personele unie. Dat wil zeggen dat dezelfde personen daarin zitting hebben.

De Raad van Toezicht is als volgt samengesteld:

 • Mevrouw prof. dr. L.J. Gunning-Schepers (voorzitter)
 • De heer drs. C.J. Beuving
 • Mevrouw mr. M. Bijkerk
 • De heer prof. dr. B. Compaijen
 • De heer mr. H.H. Idzerda 
 • De heer drs. J.W.M. van der Knaap
 • De heer drs. W. Weijland

Bekijk het overzicht met nevenfuncties van de Raad van Toezicht leden.

 

Sluiten