Veelgestelde vragen over beleid

 • Hoe kan ik een aanvraag indienen bij VSBfonds?

  VSBfonds kent twee thema's: Mens & Maatschappij en Kunst & Cultuur. Binnen deze thema's kennen we meerdere doelstellingen. Kijk goed of je project bij (één van) deze doelstellingen past. Je kunt vervolgens de quickscan doen om te zien of je een aanvraag in kunt dienen.

  Bij het onderdeel Aanvragen op deze website vind je meer informatie over hoe je een aanvraag voor een donatie kunt indienen bij VSBfonds.

 • Wanneer is de volgende deadline om een aanvraag in te dienen?

  Je kunt altijd aanvragen indienen. We werken niet met indiendata. Wel moet de aanvraag vier maanden voor de start van het project door ons zijn ontvangen.

   

 • Kan ik ook voor een plaatselijk of klein project een aanvraag indienen?

  Ja. Voor alle projecten - passend bij ons beleid en voorwaarden - klein of groot kan je een aanvraag indienen.

 • Kan ik met iemand van het fonds overleggen voordat ik mijn aanvraag indien?

  Je kunt onze adviseurs telefonisch of per e-mail bereiken om vragen te stellen.

 • Als mijn project aansluit bij het beleid, is een donatie dan zeker?

  Als het project aansluit bij onze beleidsdoelstellingen, dan biedt dat nog geen garantie op een financiële bijdrage van VSBfonds.

  Wij ontvangen veel meer aanvragen dan wij kunnen honoreren en moeten keuzes maken. Deze keuzes zijn onder andere afhankelijk van de mate waarin het project aansluit bij onze doelstellingen, de kwaliteit van het project, de (financiële) haalbaarheid, de mate van draagvlak voor het project en het werkveld. De keuze bepalen we vaak mede door een vergelijking te maken met soortgelijke projecten. 

 • Hoelang duurt de behandeling van mijn aanvraag?

  Voor alle aanvragen geldt dat je de aanvraag minimaal vier maanden voor de aanvangsdatum van het project bij ons moet indienen. Onze adviseurs zetten zich in om de aanvraag binnen maximaal vier maanden te behandelen.

 • Onze organisatie heeft eerder een aanvraag ingediend bij VSBfonds, maar de nieuwe medewerker weet niet wat de gebruikersnaam is die bij ons account hoort. Wat nu?

  Stuur een email naar info@vsbfonds.nl. dan kunnen wij jouw gebruikersnaam voor je achterhalen. 

 • Kan ik het logo van VSBfonds gebruiken?

  Ja, graag zelfs. Wij stellen het op prijs als organisaties die een toekenning van ons ontvangen hebben, ons logo in hun communicatie-uitingen opnemen.

  Meer informatie over het gebruik van het logo vind je op deze website onder Logo en Logogebruik. Daarnaast kan je ook via andere kanalen over de ondersteuning door VSBfonds communiceren. Wij doen graag suggesties. Kijk daarvoor op deze pagina of neem contact op met onze afdeling communicatie via: communicatie@vsbfonds.nl.

 • Waar staat VSB voor?

  VSB stond oorspronkelijk voor 'Verenigde Spaarbank', een Nederlandse bank die is opgegaan in de Fortis Bank.

  Stichting VSB was grootaandeelhouder in (het toenmalige) Fortis en wijzigt in de jaren '90 haar naam in Stichting VSBfonds. Net zoals zijn rechtsvoorgangers besluit VSBfonds de inkomsten uit zijn vermogen een maatschappelijke bestemming te geven.

   

  Op deze pagina lees je meer over de geschiedenis van het VSBfonds.

 • Heeft VSBfonds ook een jaarverslag?

  Ja. VSBfonds publiceert ieder jaar een digitaal jaarverslag. Daarnaast werken wij met kwartaalverslagen. Zie verantwoording.