Introductie

Jaarlijks ontvangt VSBfonds duizenden aanvragen van organisaties door heel Nederland. Wij vinden het belangrijk dat deze aanvragers op de hoogte zijn van wat wij doen.

Maar wat wij minstens zo belangrijk vinden is dat uw project de aandacht krijgt die het verdient en dat nieuwe aanvragers ons weten te vinden.

Met communicatie over onze steun aan uw project helpt u ons meer mensen en meer projecten te bereiken. U helpt ons zo om, tot in alle uithoeken van Nederland, initiatieven te ondersteunen die de kwaliteit van de samenleving verbeteren. Het belangrijkste communicatiekanaal daarvoor is uw project. U kunt aan uw publiek, uw achterban en uw mensen laten zien dat VSBfonds uw project ondersteunt.

Omdat u een donatie van VSBfonds ontvangt of heeft ontvangen, verwachten wij dat u zich actief inspant om VSBfonds onder de aandacht van uw doelgroepen te brengen. 

Wat verwachten wij van u?

Overige mogelijkheden

  • Plaats een banner van VSBfonds op uw website, nieuwsbrief of e-magazine
  • Plaats een advertentie in uw programmaboekje/brochure
  • Vraag publiciteitsmateriaal van VSBfonds op 
  • 'Like' VSBfonds op Facebook
  • Twitter over onze steun aan uw project.

Het logo en de corporate tekst moeten duidelijk zichtbaar en leesbaar zijn. Bij een folder, poster, brochure of publicatie zien wij graag het concept voordat tot productie wordt over gegaan. Wij ontvangen graag voorbeelden van uw communicatie-uitingen per e-mail. Mail deze o.v.v. uw projectnummer aan: communicatie@vsbfonds.nl.

Als u vragen heeft over bijv. logogebruik, neem dan contact op met onze communicatieadviseur Boudewijn Kooij:

Boudewijn -foto Geek Zwetsloot _DSC9667

 T (030) 230 33 07                   
M (06) 51 222 490                  
bkooij@vsbfonds.nl           

Sluiten