Foto's van uw project

Wij ontvangen graag twee goede foto's van uw project om te gebruiken in onze communicatie uitingen.

Formaat 

Aanleveren JPEG, Tiff, (minimaal 1 MB en max. 5 MB).
U kunt de foto's mailen naar communicatie@vsbfonds.nl o.v.v. projectnaam en projectnummer.

Richtlijnen fotografie  

  • Mens en project staan, bij voorkeur, centraal
  • Kleurrijk (warm)
  • Energiek
  • Bij voorkeur tijdens uitvoering project
  • Fotografie straalt 'midden in de samenleving' uit.

Rechten

Wij mogen de aangeleverde foto's openbaar maken en/of verveelvoudigen door vastlegging en/of publicatie op internet, radio, televisie en gedrukte media. In geen geval ontstaat door dit gebruik enige aanspraak op vergoeding.

Sluiten