Publieksbinding

Het is belangrijk voor culturele instellingen om ondernemend te zijn, om hun publiek te te bereiken en te stimuleren tot herhaalbezoek.

Hoe meer publiek, hoe meer maatschappelijk draagvlak voor cultuur. VSBfonds stimuleert dit ondernemerschap. Met het programma Publieksbinding bijvoorbeeld. Door meer publieksinkomsten krijgen instellingen een stevigere financiĆ«le basis en zijn ze minder afhankelijk van subsidies. Het genereren van herhaalbezoek door publieksbinding kan daar een belangrijke rol bij spelen. 

Het programma Publieksbinding liep van 2014 tot 2016. Diverse podia en musea namen er aan deel. De online publicatie 'Meer publiek dankzij fact-based marketing in de culturele sector' vormt de weerslag van dit programma, dat we in samenwerking met MIcompany uitvoerden.

Pilots Publieksbinding

Organiseer een concert voor oudere bezoekers op dinsdagmiddag of nodig je buren uit voor een expositie of voorstelling. Stuur meer e-mailings met op maat gemaakte inhoud naar eerdere bezoekers of maak het voor hen eenvoudiger online kaarten te bestellen. Het zijn voorbeelden van marketingcampagnes, ook online, uitgevoerd tijdens de pilots Publieksbinding en Online Publieksbinding. VSBfonds organiseerde deze pilots, in samenwerking met MIcompany, musea en podia. De campagnes zijn ontwikkeld na uitgebreide analyses van data van de deelnemende instellingen.

Uit gesprekken voorafgaand aan de pilot signaleerde VSBfonds dat veel culturele instellingen hun marketingbeleid vaak nog niet onderbouwen met cijfermatige analyses. Men werkt 'op gevoel'. Verondersteld wordt dat een campagne aan zal slaan zonder dat daar een feitelijke basis voor is. Daarnaast evalueert men campagnes niet altijd voldoende. Kortom, culturele instellingen kunnen volgens VSBfonds en MIcompany nog een wereld winnen.

Met deze pilots heeft VSBfonds willen onderzoeken of het culturele instellingen handvatten kan bieden om hun eigen klantgegevens te gebruiken voor een goede fact based marketingstrategie. Uit dit onderzoek blijkt dat er zeker mogelijkheden zijn voor de verzilvering van kansen. 

De belangrijkste inzichten en conclusies uit de pilot Publieksbinding leest u hier.
Lees ook het artikel in MM Nieuws PDF over hoe factbased marketing culturele instellingen kan bijdragen aan publieksbinding.

Online Publieksbinding

In onderstaand filmpje vertellen deelnemers van podiuminstellingen wat de pilot Online Fact Based Marketing hen heeft geleerd over het online marketingbeleid van de instelling.

Sluiten