Jaarverslag magazine 2021
Inleiding

Doorzetten in coronatijd

Vorig jaar besloot ik mijn inleiding op het jaarverslag met de wens dat we weer snel zonder de beperkingen van de pandemie zouden kunnen leven. Helaas bleek de wens de vader van de gedachte te zijn. Nog een jaar corona! Nog een jaar vol lockdowns en nog een jaar waarin we als VSBfonds niet voluit konden werken aan het verwezenlijken van onze idealen. Onze missie is het bevorderen van sociale cohesie en sociale mobiliteit. In een samenleving die grotendeels op slot zit, is dat een lastige opgave. Desondanks maakten mensen en organisaties plannen die aangepast waren aan de coronamaatregelen en hebben we niet stilgezeten, maar gedaan wat nodig is.

Kickstart Cultuurfonds

De helft van onze donaties valt binnen het domein van kunst en cultuur. Die sector heeft het moeilijk gehad. Daarom richtten we in 2020 samen met een aantal andere fondsen en met de VriendenLoterij het Kickstart Cultuurfonds op. Dankzij dit samenwerkingsverband konden we via korte procedures tientallen miljoenen bij elkaar brengen. Daarmee konden musea en podia zich snel aanpassen aan de anderhalvemeter samenleving. Ook in 2021 is het Kickstart Cultuurfonds overstelpt met aanvragen en zijn er zelfs meer donaties gedaan aan grote en kleine cultuurinstellingen in het hele land.

Maatschappelijke sector

In de maatschappelijke sector ondersteunden we initiatieven die inspeelden op nieuwe noden. Bijvoorbeeld via het project “BuurtMaaltijden”: mensen uit de buurt die zich met liefde inzetten om hun buurtgenoten een maaltijd en een goed gesprek te bezorgen. Een prachtig voorbeeld van de manier waarop gewerkt wordt aan meer verbinding in de maatschappij. En zo zijn er talloze andere mooie voorbeelden te geven.

Vertrouwen is het cement van een samenleving waarin mensen naar elkaar omzien en elkaar iets gunnen.

Minder mooi is dat de coronamaatregelen de tegenstellingen in onze samenleving hebben vergroot of op z’n minst extra zichtbaar gemaakt. Verschillende groepen staan met de rug naar elkaar toe en kansenongelijkheid is weer een maatschappelijk thema van de eerste orde. Helaas moeten we constateren dat onze missie – het bevorderen van sociale cohesie en van sociale mobiliteit – actueler is dan ooit. 

Vertrouwen

Dat stimuleert ons als VSBfonds om zodra het weer kan op volle kracht vooruit te gaan. Vertrouwen is het cement van een samenleving waarin mensen naar elkaar omzien en elkaar iets gunnen. Dat vertrouwen staat al jaren onder druk. Niet in de laatste plaats waar het gaat om het vertrouwen in onze overheid. Wij zien het als onze taak om te werken aan het onderlinge vertrouwen, want dat leidt tot samenhang en kansen voor iedereen. Het klinkt pretentieus om op dit belangrijke thema het verschil te willen maken. Je zou immers kunnen zeggen dat ons werk, met onze beperkte hoeveelheid mensen en middelen, niet meer effect heeft dan een druppel op een gloeiende plaat. Maar wij zien dat anders.

Veel kleine initiatieven met betrokken en bevlogen burgers aan het roer kunnen systemen veranderen. Het genieten van kunst en cultuur verbreedt de blik van mensen en draagt bij aan hun mentale gezondheid. Daar doen we het voor! Door vol te houden, elk jaar opnieuw. In het besef dat de druppel uiteindelijk de steen zal uithollen.

Veel dank aan alle initiatiefnemers en aan onze medewerkers die afgelopen jaar onder lastige omstandigheden hun werk hebben gedaan. En veel dank aan iedereen met wie we hebben mogen samenwerken om hun mooie projecten in de praktijk tot uitvoering te brengen.

Bernt Schneiders
Directeur VSBfonds