Jaarverslag magazine 2022
Project in beeld

‘Deze jongeren boksen zich letterlijk terug in de maatschappij’

Out Of the Box

Jongeren en jongvolwassenen uit Amersfoort en omgeving, die om welke reden dan ook buiten de boot zijn gevallen, kunnen zich via het maatschappelijk project Out of the Box kosteloos terugboksen in de maatschappij. Ze werken aan discipline, zelfvertrouwen en structuur. In de veilige omgeving van Weerbaarheidscentrum Eemland Sport en Bewegen/de Boksacademie. Alex van Klooster is eigenaar en mede-initiatiefnemer. VSBfonds ondersteunt het project de komende jaren.  

Alex van Klooster was ooit operationeel manager bij een groot bedrijf, maar heeft zijn sporen vooral verdiend in de bokssport. ‘Ik werd gevraagd door zorgverleners of ik weerbaarheidstrainingen wilde geven aan kwetsbare jongeren. Die kwamen vanuit de Stichting Lifegoals van het Leger des Heils bij ons. In diezelfde tijd kwam zorgorganisatie Kwintes - die jongeren ondersteunt met psychosociale en psychiatrische klachten - met een inventarisatie waaruit bleek dat hun bewoners vooral behoefte hadden aan contactsport. Veel van hun bewoners bewogen niet of nauwelijks. Het opstarten van een zinvolle dagbesteding was al een probleem. Naar een sportschool gaan durfden ze niet. Zo is het idee voor Out of the Box ontstaan. Laagdrempelig, gratis en in kleine groepjes of individueel lekker trainen.’

Veilige omgeving

Je ontplooien en op eigen benen staan, lukt niet iedereen op eigen kracht, staat er in het projectplan ‘Out of the Box’. Terwijl dat wel is wat de maatschappij van jongvolwassenen verwacht. ‘Het is maar net hoe je leven gaat’, zegt Alex. ‘Waar je opgroeit, welke mensen je tegenkomt. Amersfoort heeft zo’n 18.500 jongvolwassenen, van tussen de 18 en 27 jaar. We denken dat er zo’n 2.000 jongvolwassenen zijn waarvoor Out of the Box impact zou kunnen hebben.’ Het gaat om jonge mensen met bijvoorbeeld schulden, verslaving, problemen met emotieregulatie of crimineel gedrag. Ze zijn het vertrouwen kwijtgeraakt, vertonen zorgmijdend gedrag, staan in de overlevingsstand en kunnen vaak slecht tegen bemoeienis. Daarom werken er bij Out of the Box behalve twee bokstrainers - waarvan Alex er zelf een is - ook twee sociaal werkers van het Jeugd Interventie Team. En die staan weer in nauw contact met de begeleiders van de deelnemers. ‘We bieden kleine, veilige groepen en voorkomen overprikkeling. Als de deelnemers van Out of the Box hier aan de slag zijn, is de Boksacademie er alleen voor hen. Zodat ze echt zichzelf kunnen zijn.’  

Grenzen verleggen

Trainen bij Out of the Box doe je vrijwillig, maar niet vrijblijvend. De voorwaarden zijn respect, op tijd komen, nuchter zijn, sportkleding aan hebben. ‘We brengen ritme terug in hun leven. Ze zitten vaak eerst in de modus van ‘dat kan ik niet’. Vijftig push ups is ook veel. Maar begin dan maar met tien. Dan persen we die elfde er samen wel uit. Zo verleggen ze hun grenzen. Boksen is bij uitstek een sport om fysiek en mentaal weer op de rails te komen. Als je meer energie hebt, ga je anders denken.’

Mooie verhalen

Een Out of the Box-traject duurt anderhalf jaar. Daarna moeten deelnemers de draad van hun leven weer oppakken. ‘Het is een utopie om te denken dat je iedereen kunt helpen. Maar inmiddels hebben we mooie verhalen. Verhalen waar je het voor doet.’ Zoals de jongen die letterlijk onder de brug sliep, kwam trainen, een opleiding tot BOA ging doen en nu werk heeft en zijn leven weer heeft teruggevonden. Of Jeffrey, die kampte met een alcoholverslaving en schulden, die als doel had de marathon te gaan lopen, samen met zijn broer. Hij trainde hard, stopte met alcohol drinken, kreeg complimenten voor zijn inzet, liep die marathon en vond uiteindelijk werk en een eigen woonplek.

Extra zetje

‘Je moet het uiteindelijk zelf doen’, zegt Alex. ‘Wij kunnen dat extra zetje geven. Ik heb een bestuur waarin veel kwaliteiten zitten. Een accountant, een zorgbestuurder, maar ook een jurist.’ En weer volgt er een mooi verhaal. ‘Een dame met losse handjes kon vanwege haar verleden geen verklaring van onbesproken gedrag krijgen, waardoor ze nergens aan de bak kon. Zo’n VOG krijg je pas weer als je termijn is verlopen. Onze jurist is gaan praten en de advocaat mocht een aanvraag doen. Ze is inmiddels verhuisd naar Drenthe. Weg van haar oude omgeving en vriendenkring. Ze doet er een opleiding verpleegkunde.’

Weer drie jaar door

Vorig jaar deed Out of the Box voor het eerst een aanvraag bij het VSBfonds. Die is inmiddels goedgekeurd. ‘Met dat geld - en bijdragen van onder meer de Lions en de gemeente Amersfoort - kunnen we weer een traject van drie jaar inzetten, waardoor we opnieuw twee groepen kunnen helpen. Dat zijn weer honderd unieke deelnemers per jaar.’

Meer informatie over Out of the Box