Nummer 1 - Voorjaar 2024
On the road

De verbindende kracht van kunst en cultuur, juist nu

Bernt Schneiders

Niets is zeker, maar ons land lijkt af te stevenen op een coalitieakkoord over rechts, met naast VVD, NSC en BBB verkiezingswinnaar PVV. Die laatste partij windt er in zijn verkiezingsprogramma geen doekjes om wat betreft de toekomst van onze culturele sector: ‘Stoppen met kunst- en cultuursubsidies’ zijn de letterlijke woorden. Ik roep Nederlandse politici op in te zien dat kunst en cultuur noch ‘links’, noch een ‘hobby’ zijn. Sterker nog: het is de hoogste tijd dat Nederland een koers kiest waarin kunst en cultuur op de juiste maatschappelijke waarde wordt geschat. En de overheidssteun krijgt die het daadwerkelijk verdient.

De verkiezingsuitslag heeft onderstreept dat ons land flink is gepolariseerd. Verbinding tussen mensen is meer dan ooit nodig om grote uitdagingen in onze samenleving aan te gaan: migratie, klimaat, bestaansrecht voor iedereen, noem maar op. Juist in zo’n verdeelde samenleving is een inclusieve, voor iedereen toegankelijke culturele sector onmisbaar. Want theater, toneel, muziek, musea en tal van andere kunst- en cultuurinitiatieven brengen mensen met verschillende achtergronden en perspectieven samen. De ontmoeting met kunst en cultuur én met elkaar verbreedt hun blik, zet hen aan het denken en helpt mensen om elkaar te gaan begrijpen en respecteren.

VSBfonds heeft een sociale, inclusieve en creatieve samenleving voor ogen. Een samenleving waarin iedereen wil, mag en kan meedoen. Waarin mensen met verschillende achtergronden, ideeën en culturen elkaar ontmoeten, elkaar inspireren en met elkaar verbonden raken. Een samenleving met mensen die respectvol met elkaar omgaan, elkaar begrijpen, naar elkaar omkijken en elkaar waar nodig helpen. Zodat iedereen eerlijke kansen krijgt om zich te ontwikkelen, vooruit te komen in het leven en er ook voor een ander te kunnen zijn. En we samen kunnen zeggen: iedereen doet mee.

Wij ondersteunen daarom projecten die hierop inzetten en daarbij kunst en cultuur ook toegankelijk maken voor een breed publiek en een brede groep deelnemers. Zodat iedereen ervan kan genieten of er actief aan mee kan doen. We richten ons in het bijzonder op projecten van artistieke makers en culturele organisaties die nieuwe groepen mensen vertegenwoordigen en aantrekken. Mensen en initiatieven die andere geluiden laten horen, innovatieve aanpakken niet schuwen en de culturele vernieuwing en vooruitgang blijven aanjagen. Het gaat daarbij om zowel grote als kleine initiatieven, in de haarvaten van alle regio’s van Nederland. Daarmee ondersteunen we de voortdurende bijdrage van kunst en cultuur aan de versterking van onze samenleving.

VSBfonds en collega-fondsen kunnen het echter niet alleen. Ik roep daarom op tot een overheidsbeleid dat onze unieke cultuursector op krachtige wijze blijft ondersteunen. Om daarmee de enorme waarde van kunst en cultuur voor een verbonden samenleving te erkennen, te bestendigen én te verstevigen.

Bernt Schneiders
Directeur VSBfonds