Nummer 2 - zomer 2022
IMPACT

Nederland zit vol mooie initiatieven. En jij?

VSBfonds draagt graag bij aan het versterken van buurten en wijken. Waar mensen van elkaar leren en omkijken naar elkaar. Waar iedereen een bijdrage levert en waar iedereen erbij hoort. Betrokken buurten dus! We ondersteunen financieel, maar delen ook graag ons netwerk en de ideeën van andere buurtmakers. Hieronder drie grote en kleine voorbeelden waar jij misschien ook zelf inspiratie voor jouw buurt of wijk uit haalt. 

Heb jij ook een goed idee voor een buurtinitiatief?
Misschien heb je zelf ook een goed idee. Waarmee wijkgenoten en buren elkaar leren kennen, ontmoeten en samen in actie komen voor de buurt jouw wijk of buurt. Ben je op zoek naar financiering en tips? We helpen je graag verder.

Kijk op www.betrokkenbuurten.nl en neem gerust contact met ons op!

 

​Dorpswinkel Sauwerd
Een ontmoetingsplek van onschatbare waarde

In 2016 sloot de laatste supermarkt in Sauwerd, waarmee een einde kwam aan de winkelvoorzieningen. Een verlies voor de leefbaarheid en de sociale cohesie. In het dorp werden twaalfhonderd handtekeningen opgehaald om een eigen dorpswinkel te starten. Er werd een dorpscoöperatie opgericht. Driekwart van de inwoners werd lid voor een symbolisch bedrag van 20 euro per jaar. Met al die draagkracht kwam het gesprek met de gemeente op gang over het belang van zo’n essentiële dorpsvoorziening. Het resultaat: de inwoners van Sauwerd openden hun eigen dorpswinkel en die draait volop. Mensen die elkaar anders niet zouden opzoeken, komen hier weer met elkaar in contact. Er zijn ook een postagentschap geopend en een koffietafel. Er wordt gedacht aan een medicijnpost en het organiseren van kookavonden samen met het dorpshuis. Die functiebundeling vormt samen met de gunfactor van dorpsbewoners een belangrijk onderdeel van het verdienmodel van de dorpswinkel. De supermarkt verderop is goedkoper, maar men koopt hier in het belang van het dorp. Ook omdat er producten van lokale leveranciers worden verkocht. De kracht van de gemeenschap is dus groot. Naast drie betaalde deeltijdkrachten en diverse 16-jarige parttimers zijn er zo’n 60 tot 70 vrijwilligers actief. Dorpswinkel Sauwerd is dan ook veel meer dan alleen een winkel. Mensen die elkaar anders niet zouden ontmoeten, ontmoeten elkaar nu in de winkel.

Bijdrage VSBfonds: 40.000 euro.
Kijk op https://www.facebook.com/dedorpswinkelsauwerd/
En op Dorpscooperatie Reitdiepdal Oprichter Dorpswinkel Sauwerd

Wijkimpuls Emmen
Culturele broedplaats en ontmoetingsplek voor iedereen

Op de plek van het voormalige Dierenpark Emmen ligt het Rensenpark. VSBfonds ondersteunt de verdere ontwikkeling van het park tot een culturele broedplaats en tot een plek voor ontmoeting, ontwikkeling en inspiratie met de Wijkimpuls Rensenpark Emmen. De eerste projecten zijn er inmiddels gerealiseerd, waaronder een maakplaats voor kunst, een ontmoetingsplek in het oude restaurant en een theaterschool/productiehuis. Groei Grond is een tuin waar verschillende soorten kruiden worden gekweekt, waar groentetuinen zijn en waar een unieke leefomgeving is gecreëerd voor bijen en vlinders. Inwoners van Emmen kunnen er elkaar ontmoeten en zo leren van elkaar. Samen zorgen ze voor de beplanting aanbrengen, het onderhoud, het maai- en snoeiwerk enzovoort. Samen plezier hebben in deze laagdrempelige buitenomgeving is het belangrijkste.

Bijdrage VSBfonds: 200.000 euro
Meer weten? Kijk op www.rensenpark.nl en www.groei-grond.nl

‘Samen voor Overvecht’
Kansengelijkheid en veerkracht voor jonge bewoners Utrechtse wijk

De jeugd is cruciaal voor de toekomst van de wijk, vinden ze in het Utrechtse Overvecht. Daarom werken bewoners, ondernemers en professionals in de wijkaanpak ‘Samen voor Overvecht’ samen. Het doel: een aantrekkelijke wijk waar bewoners prettig samenleven, waar mensen veerkracht kunnen tonen en iedereen kan meedoen. Kansenongelijkheid wordt verkleind door bijvoorbeeld te investeren in vaardigheden van ouders, waardoor jonge kinderen zonder (taal)achterstanden aan school beginnen. Ook is er het mentorprogramma ‘Big Brother, Big Sister’. Daarin spreken mentoren minimaal een jaar lang eenmaal per week af met een kind of jongere om een activiteit te ondernemen. Ze krijgen er meer zelfvertrouwen en zelfbewustzijn door, hun schoolresultaten verbeteren en hun horizon wordt verbreed. Ook op tal van andere manieren worden de leefwereld en de sociale contacten van de jeugd in Overvecht vergroot. Jongeren worden er bovendien gestimuleerd hun talenten en ambities te ontdekken en daarmee aan de slag te gaan.

Bijdrage VSBfonds: 300.000 euro
Kijk op www.echtovervecht.nl