Nummer 2 - Zomer 2023
On the road

Eerlijke kansen voor jonge mensen

Wat voor de een vanzelfsprekend is in het leven, is voor de ander soms moeilijk of zonder zetje in de rug onmogelijk. Dat zetje is nodig om eerlijke kansen te krijgen. Een prachtig voorbeeld in dit kader is IMC Weekendschool. De organisatie werd 25 jaar geleden opgericht door directeur Heleen Terwijn en hebben we als VSBfonds door de jaren heen regelmatig ondersteund.

IMC Weekendschool verzorgt aanvullend, motivatiegericht onderwijs voor jongeren vanaf tien jaar, op die plekken in Nederland waar dat het hardst nodig is. Jongeren kunnen er kennismaken met enthousiaste professionals en hun uiteenlopende vakgebieden. De lessen bieden de jonge deelnemers prikkelende ervaringen die hun venster op de wereld én hun toekomstkansen verbreden. Ze versterken tegelijkertijd nieuwe vaardigheden, ontdekken hun talent en motivatie en verbreden hun maatschappelijke en culturele inzichten. Daarmee zijn zij in staat hun weg naar werk en het verdere leven te vinden.

‘Bij IMC Weekendschool krijgen jongeren de bagage mee om te kunnen worden wie ze willen zijn.’

En dat is nodig. Want de kleine wereld waarin sommige jongeren in Nederland opgroeien, reikt vaak niet verder dan de eigen familie, de wijk en de school. Juist die wereld weet IMC Weekendschool op inspirerende wijze te vergroten. Sterker nog: deelnemers krijgen de bagage mee om te kunnen worden wie ze willen zijn. IMC Weekendschool biedt inmiddels diverse programma’s op ruim vijftig locaties in meer dan dertig gemeenten in het land. En doet dit in nauwe samenwerking met onder andere gemeenten en scholen. 

Bij VSBfonds zetten we de komende jaren vol in op eerlijke kansen voor iedereen. Het maakt mij dan ook trots dat wij de komende drie jaar deze organisatie opnieuw ondersteunen met een substantiële bijdrage. Daarmee wordt het mogelijk om de bewezen kracht, kwaliteit en impact van IMC Weekendschool verder te verduurzamen en uit te bouwen. Door nog meer vrijwilligers te vinden en te binden die enthousiast over hun beroep willen vertellen. Door het gedachtengoed van IMC Weekendschool te verankeren in het onderwijs. En door op te schalen naar nog meer locaties in het land. Want zeg nu zelf. Eerlijke kansen? Die gun je iedereen.

Bernt Schneiders
Directeur VSBfonds

Kijk ook op www.imcweekendschool.nl
En lees hier meer verhalen over projecten die bijdragen aan eerlijke kansen voor jonge mensen.