Nummer 2 - Zomer 2023
Actie

Kom deze zomer kamperen … in je eigen buurt!

De Buurtcamping

Ze verrijzen op steeds meer plekken in het land: buurtcampings! Drie dagen lang worden parken in buurten omgetoverd tot oergezellige kampeerterreinen. Ze worden tijdelijk bewoond door alle mensen die de buurt rijk is: van yuppen tot daklozen, van muurbloempjes tot druktemakers en van kleine kinderen tot senioren.

Buurtbewoners ontmoeten elkaar op de Buurtcamping. Het zorgt voor inspiratie, positieve energie, zelfvertrouwen, een gezamenlijk thuisgevoel, nieuwe samenwerkingen en vriendschappen. Allerlei nieuwe verbindingen dus tussen buurtbewoners, die samen een betrokken buurt gaan vormen.  

Zin om langs te komen op een Buurtcamping?
Bekijk hier of er eentje in jouw buurt is.

Een eigen Buurtcamping?
Meld je aan op www.debuurtcamping.nl om volgend jaar zelf een Buurtcamping te organiseren.


VSBfonds steunt initiatieven die mensen met verschillende achtergronden met elkaar verbinden en de betrokkenheid bij hun eigen buurt, dorp of stad vergroten. Het zorgt ervoor dat mensen er actieve bijdragen gaan leveren en elkaar waar nodig hulp en steun geven. Samen zetten zij stappen om hun sociale leven te verrijken en zo zelf en samen verder komen. We ondersteunen daarom het initiatief van Buurtcampings in Nederland dat door De Buurt centraal wordt gecoördineerd en gefinancierd.