Nummer 2 - Zomer 2023
uit de kunst

‘Met muziek kun je de ziel verzorgen en mensen verbinden’

Beeld: Muzikale Wending, Ruben van Vliet

Margot Hoiting en haar partner Philip Curtis hadden al een heel artistiek leven in de Randstad toen ze naar Friesland verhuisden. Daar startten ze onder meer het klassieke openlucht muziekfestival CityProms in Leeuwarden. Toen Philip gevraagd werd om voor de conservatoria van Groningen en Den Haag een module ‘Muziek en Dementie’ mee te ontwikkelen, werd er bij Margot een bijzondere snaar geraakt. Vanuit de maatschappelijke kant van het festival startte ze een nieuw initiatief dat is uitgegroeid tot Embrace Nederland. Een organisatie die zich inzet om kwetsbare mensen en hun omgeving een mooier en beter leven te bieden.

Een afgeronde conservatoriumopleiding dwarsfluit. Jarenlange ervaring als impresario en zakelijk leider. En dat allemaal in de wereld van klassieke muziek en muziektheater. Met die rijke bagage toog Margot met haar partner naar Friesland. ‘We namen het initiatief voor CityProms in Leeuwarden’, vertelt Margot. ‘Met lokale klassieke muzikanten in de hoofdrol en een sterke connectie met de Friese maatschappij. Inmiddels is het het grootste klassieke muziekfestival van het noorden.’ Vanaf het eerste begin stonden rondom het festival ook allerlei sociaal-maatschappelijke thema’s en programmaonderdelen centraal. Toen Philip aan de slag ging met ‘Muziek en Dementie’ aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen werd het eerste zaadje geplant voor wat inmiddels Embrace Nederland is.

Muziek verbindt en geeft vertrouwen
Embrace Nederland zet muziek in om kwetsbare mensen en hun omgeving een beter leven te bieden. ‘We zijn actief in zowel de zorg als de sociale sector. We bieden muziekprogramma’s aan mensen die een extra zetje in de rug kunnen gebruiken. En we doen dit in samenwerking met onder meer zorgprofessionals, mantelzorgers, vrijwilligers, daklozen- en vluchtelingenopvang. Deelnemers raken met elkaar verbonden. Muziek haalt mensen uit hun isolement, ontroert en geeft zelfvertrouwen. Met muziek kun je de ziel van mensen verzorgen. En daarmee bijdragen aan de sociale ontwikkeling van mensen en een inclusieve samenleving.’

Een nalatenschap meegeven
Embrace Nederland werkt volgens een vaste methodiek, waar de profmuzikanten die de programma’s uitvoeren speciaal voor worden opgeleid. ‘Ze staan niet op een podium, maar - letterlijk - tussen de mensen. Altijd vanuit improvisatie, zodat je steeds met mensen kunt meebewegen. Ook streven we naar een nalatenschap. We willen het stokje doorgeven met op maat gemaakte trainingen voor medewerkers van organisaties, mantelzorgers en vrijwilligers. Zij kunnen dan muziek daadwerkelijk integreren in hun dagelijkse praktijk. Ook denken we op dit vlak mee op instellingsniveau over beleid en strategie.’


Foto: Ruben van Vliet

Mensen met en zonder beperking
Naast muziekprogramma’s voor de zorg ontwikkelt Embrace Nederland ook sociale programma’s. ‘Om diverse mensen bijeen te brengen door het samen maken van muziek. ‘Anders!’ is een muziektheaterproject voor mensen met én zonder beperking. Amateurs en professionals werken alles samen uit, vanuit de perspectieven van de deelnemers. Tekst, poëzie, muziek en dans komt allemaal samen. De uitvoering en daarmee de verbinding met een breed publiek - de maatschappij - vindt plaats tijdens CityProms.’

Multiculturele jongeren, dak- en thuislozen
Tijdens de repetities van ‘Grenzeloze Muziek’ komen jonge muzikanten met verschillende culturele achtergronden samen. Ook veel nieuwkomers doen mee. ‘Ze combineren door te improviseren hun uiteenlopende traditionele muziekvormen’, legt Margot uit. ‘Uiteindelijk komt dit allemaal samen in een bijzonder muziektheaterproject, dat ook weer tijdens CityProms is te zien en te horen. Bij ‘Muzikale Wending’ doen voormalig dak- en thuisloze mensen twintig weken lang mee op woon- of opvanglocaties. Ze hebben vaak veel meegemaakt en kunnen dat verwerken en rust en regelmaat vinden in het muziek maken. De meesten zijn heel enthousiast en krijgen meer sociale vaardigheden. Ze gaan meer naar elkaar luisteren en omkijken, ook buiten de sessies om. Er wordt samengewerkt met Wender, de organisatie die hulp biedt aan dak- en thuislozen in Noord-Nederland. 

Samen drummen, samenleven
Tot slot wijst Margot op het programma ‘Slagkracht’. ‘Hier treffen buurtbewoners elkaar wekelijks in een wijkcentrum om met elkaar te drummen. Ondertussen leren ze elkaar beter kennen.
Het is ontwikkeld op basis van community-art project Drumworks, dat in een groot aantal Londense wijken wordt uitgevoerd. ‘Samen drummen bevordert de samenhang en het samenleven in wijken motiveert mensen ook om meer uit henzelf te halen.’

VSBfonds ondersteunt de projecten van Embrace Nederland. De organisatie onderzoekt en monitort regelmatig de impact van de programma’s om ze steeds weer te verbeteren en aan te passen. Opgedane kennis wordt zo breed mogelijk verspreid binnen het sociaal maatschappelijke netwerk en de zorgsector. Ook is er de ambitie om via partners elders in het land de aanpak en programma’s verder uit te rollen.

Meer informatie: www.embracenederland.nl

 

Podcast beluisteren?

Over twee programma’s verschenen inmiddels boeiende podcasts.

Aflevering 1: Muzikale Wending
Aflevering 2: Grenzeloze Muziek