Nummer 3 - Najaar 2022
On the road

Breek door je bubbel!

Bernt Schneiders

Telkens weer bedenk ik mij hoe mooi en verrijkend het is om te werken voor VSBfonds. Want dagelijks ontmoet ik de meest uiteenlopende mensen met elk een eigen afkomst, achtergrond, identiteit, drive en verhaal. Mijn werk brengt mij regelmatig in contact met mensen die ik misschien anders nooit had ontmoet. En precies daarover ging onze recente oproep: ‘Breek door je bubbel!’

Ontmoetingen tussen mensen uit verschillende leefwereld of bubbels komen soms maar moeilijk tot stand, zo blijkt. Maar ze zijn wel heel belangrijk om in een diverse samenleving op een inclusieve manier met elkaar samen te leven. Met ‘Breek door je bubbel!’ wil VSBfonds initiatieven ondersteunen die ontmoetingen faciliteren tussen mensen uit verschillende bubbels. Uit maar liefst 42 aanmeldingen selecteerden we er een aantal. Ik was aanwezig bij de presentatie van die initiatieven. Na twee uur luisteren naar die mooie, waardevolle ideeën zat ik weer vol energie.

Inspirerend was het verhaal over de Hero Town Road Show. Een initiatief dat mensen in staat stelt diverse sociaal-culturele locaties te bezoeken binnen hun eigen gemeente. Deelnemers leren mensen met een andere culturele en maatschappelijke achtergrond kennen. Samen ontdekken ze wederzijdse overeenkomsten en verschillen. Na een online training gaan zij vervolgens het een-op-een-gesprek aan met iemand met een andere mening of een ander perspectief. Het initiatief de Keti Koti Tafel faciliteert intensieve ontmoetingen tussen mensen van verschillende kleur en komaf. Het onderwerp van gesprek zijn onder meer de gevolgen van de slavernij. Wat ontstaat is onderling begrip, wederzijds respect en heling. Deelnemers verhogen hun bewustzijn en vertellen hun positieve ervaring door in hun omgeving. Waardoor er steeds meer verbinding ontstaat.

‘Zorg dat je je identiteit niet bepaalt door je af te zetten tegen andere bubbels. Zoek mensen uit andere leefwerelden juist op.’

Stichting Mijn Buurt kiest voor ontmoetingsonderwijs waarbij kinderen en ouderen in gesprek gaan. Aan de hand van cruciale momenten in de Nederlandse geschiedenis komen jong en oud dichter bij elkaar. Denk aan het koloniale verleden en de Tweede Wereldoorlog. Deelnemende leerlingen worden Erfgoeddrager en zullen het verhaal meedragen en doorvertellen. Het project Welkom in mijn Wijk zorgt voor ontmoetingen van bovenbouwleerlingen (10-12 jaar) met verschillende sociaaleconomische en etnisch-culturele achtergronden. In een levendig programma leren ze met en van elkaar en wordt actief burgerschap al op jonge leeftijd ontdekt en ontwikkeld.

De twee laatstgenoemde projecten onderstrepen dat je met uit je bubbel breken niet vroeg genoeg kunt beginnen. Juist als je jong bent, is het prachtig om een brede interesse in mensen met een andere achtergrond dan jijzelf te kunnen ontwikkelen. Daarmee voorkom je dat je als mens geïsoleerd raakt in je eigen bubbel. En dat is essentieel om samen te kunnen bouwen aan een mooie, respectvolle samenleving. Nieuwe generaties hebben daarin een rol die van onschatbare waarde is.

Vind ik bubbels per definitie dan slecht? Integendeel. Bubbels zijn ook fijn en veilig. Ook binnen een bubbel is sprake van sociale cohesie en dat is helemaal oké. Zolang je je identiteit maar niet bepaalt  door je af te zetten tegen andere bubbels. Om dat te voorkomen is het belangrijk om  regelmatig mensen uit andere leefwerelden op te zoeken en samen in gesprek te gaan. Daarom een oproep aan jou: breek ook door je bubbel!

Bernt Schneiders
Directeur VSBfonds