Nummer 4 - Winter 2023
de aanvraag van ..

‘Achteraf gezien is het goed dat we niet meteen een toewijzing kregen’

Younity is van start! Het Urban Sport en Cultuurpand in de wijk Overvecht is een initiatief van On The Move Sportvrienden. Het is een nieuwe plek waar Utrechtse jongeren rondom urban sport, muziek en events elkaar ontmoeten, elkaar inspireren en hun talenten ontwikkelen. VSBfonds steunt inmiddels dit bijzondere initiatief. Er ging een bijzonder donatieaanvraagproces aan vooraf. Een terugblik daarop met Younity-initiatiefnemers Geert-Jan van Dijken en Inge Voorhout en Brigitte Coté, regioadviseur van VSBfonds.

Het ontstaan van een idee
‘In de coronatijd kwam de wereld stil te staan, vooral voor jongeren’, vertelt Inge. ‘Met hen zijn we een denktank gestart om hun behoeften te ontdekken. Een deel van hen kenden ons al. Bij On The Move Sportvrienden hebben we kennis en ervaring met het bouwen aan weerbaarheid en vertrouwen, het leren van sociale vaardigheden en samenwerken vanuit bewegen. Wat deze jongeren vooral wilden was een veilige thuishaven, waar ze samen eigen initiatieven en activiteiten konden bedenken en organiseren. Sport, maar ook muziek, dj’en noem maar op. Een actieve community voor, door en met jongeren waar je makkelijk even kon aanwaaien. Maar omdat het deels gaat om kwetsbare jongeren, moest het ook een plek worden waar je terecht kon voor ondersteuning. Een plek voor een goed gesprek, antwoorden op vragen, coaching of therapie. Een belangrijke maatschappelijke component van Younity is dus ook de persoonlijke ontwikkeling van jongeren en de ontwikkeling van hun sociale vaardigheden.’

Thuishaven voor Utrechtse jongeren
‘Gaandeweg het proces van co-creatie met jongeren stuitten we op een prachtige hal die zich perfect leende voor hun droom’, vervolgt Geert-Jan. ‘Eigenaar en verhuurder Syntrus Achmea vond onze plannen aansluiten bij hun maatschappelijke doelen en bood een vijftienjarig huurcontract aan tegen een maatschappelijk tarief. We maakten een plan voor de inrichting van de hal met circulaire materialen, samen met een aannemer. Allerlei bedrijven en organisaties kwamen vervolgens met die materialen op de proppen. Er kwam financiële ondersteuning van onder meer de gemeente Utrecht en Gebiedsontwikkelaar AM. En we maakten een plan voor de verhuur van kantoorruimten en het faciliteren van events in onze hal. Waarmee Younity op langere termijn financieel zelfstandig kan draaien. De inkomsten die we genereren gaan rechtstreeks naar de huur van de hal en het activiteitenprogramma en werkgelegenheid voor jongeren. En zo rolden onze ideeën steeds verder door en dienden zich steeds weer nieuwe kansen aan. Om de eerste drie jaar financieel te kunnen overbruggen, hebben we een donatie aangevraagd bij VSBfonds van in totaal € 75.000.’

‘Het plan was te compact, maar had wel potentie. Zomaar een streep door een aanvraag zetten doen we dan zeker niet.’

Donatieaanvraag bij VSBfonds
De donatieaanvraag kwam bij VSBfonds op het bureau van regioadviseur Brigitte Coté terecht. ‘Eerlijk gezegd waren het niet meer dan drie A-4’tjes’, blikt ze terug. ‘Het was een compact plan met te weinig concrete details om zomaar goed te keuren voor een donatie. Ook omdat het om een flink donatiebedrag ging, als onderdeel van een totaal benodigde investering van rond de 1 miljoen euro. Maar het was wél een plan waarin we meteen potentie zagen en de maatschappelijke kracht ervan voelden. Zomaar een streep door een aanvraag zetten doen we dan zeker niet. En dus gingen we in gesprek met Inge en Geert-Jan. Daaruit bleek dat een groot deel van het plan nog in hun hoofden zat en - omdat ze geen ervaring hadden met fondsenwerving - nog niet op papier stond. Wat nodig was, waren een businessplan en een exploitatieoverzicht. Ik besefte dat dat best lastig was voor twee ervaren en enthousiaste mensen die hun initiatief Younity haast organisch zagen groeien. En daar hun handen ook echt vol aan hadden. Vanuit het VSBfonds-netwerk heb ik hen toen in contact gebracht met Board Companions: een van onze partnerorganisaties waarmee we vaker samenwerken. Een netwerk van ervaren ondernemers en bestuurders die maatschappelijke initiatieven met hun expertise ondersteunen.’

‘Brigitte regelde waardevolle hulp en ondersteuning via het netwerk van VSBfonds. Een wow-moment.’

Een gouden greep
De hulp vanuit het netwerk van VSBfonds was volgens Geert-Jan een gouden greep. ‘Twee ervaren ondernemers adviseerden ons twee brainstormdagen te organiseren met het team en vervolgens met hen in gesprek te gaan. Daarna kwamen zij met een compleet businessplan waarin al onze plannen helder en compleet waren uitgewerkt. Met een bijbehorend exploitatieoverzicht. Een wow-moment, want het was precies wat Brigitte nodig had om onze donatieaanvraag goed te keuren. Het aanvraagproces voor de aangevraagde € 75.000 nam meer tijd in beslag dan wij hadden ingeschat, waardoor de tijd begon te dringen. Wij wilden en moesten van start. Brigitte dacht opnieuw met ons mee en besloot de aanvraag in drie jaren te ‘knippen’. Inmiddels hebben we de donatie van VSBfonds voor het startjaar binnen. Samen hebben we nu alle tijd om in een rustig vervolgtraject de donatieaanvragen voor het tweede en derde jaar te doen.’

Toekomstige fondsenwerving
De ideeën en plannen voor Younity gingen inmiddels gestaag door. ‘Scholen benaderen ons of ze ook in onze hal sportactiviteiten kunnen organiseren’, laat Inge weten. ‘Jongeren vormen onze belangrijkste doelgroep. Maar er zijn ook plannen om ouderen en gezinnen met kinderen in de wijk hier te ontvangen. En we willen bedrijven werven die hier hun evenement willen organiseren, waarbij jongeren onder meer meedraaien in de organisatie en de catering en de muziek verzorgen. Ook daar is al volop belangstelling voor van zowel bedrijven en organisaties als de jongeren zelf. Verder zijn we nu nog op zoek naar middelen om in de hal aparte, goed geïsoleerde ruimtes te creëren waar jongeren muziek kunnen maken. Een ding is zeker: we hebben inmiddels een stuk meer ervaring om daarvoor fondsen en subsidieverleners aan te schrijven. De samenwerking met VSBfonds heeft ons namelijk veel nieuwe kennis op dat gebied gebracht. Achteraf gezien is het dus goed dat we niet meteen een toewijzing kregen.’

Kijk ook eens op onthemovesportvrienden.nl/younity-utrecht/


De aanvraag in het kort

Opstartfase: Oplevering van de Younity hal en financiële overbrugging tot aan zelffinanciering vanaf 2025.

Missie:
Per jaar 1.500 kwetsbare en sportieve jongeren in Utrecht (12-27) letterlijk en figuurlijk in beweging krijgen, op weg naar onder meer betere maatschappelijke integratie en meer kansen op de arbeidsmarkt.

Maatschappelijke doelen:

  • De leefbaarheid in de wijk Overvecht bevorderen.
  • Jongeren verbinden en duurzaam bij elkaar brengen.
  • Met jonge vrijwilligers, rolmodellen en professionals kwetsbare jongeren helpen.
  • Kwetsbare jongeren activeren en deelname aan de samenleving verbeteren.
  • Realisatie van een netwerk van diverse jongeren, ouderen, bedrijven en sponsoren.

Aangevraagde donatie: 

2023: € 50.000,-

2024: € 15.000,-

2025: € 10.000,-