Andere aanvraagmogelijkheden

Er zijn meerdere mogelijkheden om een aanvraag in te dienen voor een subsidie of donatie. Denk bijvoorbeeld aan het NUTfonds voor sociale initiatieven. Of aan aanvragen bij andere fondsen. U kunt uw project ook financieren door de inzet van crowdfunding. Wij adviseren u bij meerdere financiers een aanvraag in te dienen. 

Andere aanvraagmogelijkheden subsidies en donaties

Subsidie aanvragen bij het NUTfonds

U kunt bij VSBfonds een aanvraag indienen voor het NUTfonds van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Het maximum bedrag voor zo'n aanvraag is € 5000. Voor een aanvraag bij het NUTfonds gelden dezelfde voorwaarden als bij ons donatiebeleid Mens & Maatschappij.

Als uw project voldoet aan de voorwaarden dan kunt u een aanvraag indienen via het online aanvraagformulier op onze website. Vergeet niet om op dit formulier bij de vraag 'Hoe bent u bij VSBfonds gekomen' de optie 'het NUTfonds' aan te vinden. Daardoor weten we bij VSBfonds dat u een aanvraag doet voor het NUTfonds.  

Subsidieaanvragen voor het NUTfonds dienen bij voorkeur ondersteuning te krijgen van een Nutsdepartement. U kunt hiervoor een aanbevelingsbrief vragen aan nutsdepartementen die bij de landelijke Nutsorganisatie zijn aangesloten. Hier kunt u bekijken welke departementen dat zijn. 

Daarnaast kunt u uw aanvraag ook indienen bij VSBfonds zelf. 

Aanvragen

Subsidie aanvragen bij andere fondsen

U kunt vaak ook bij andere fondsen een aanvraag voor een donatie of subsidie indienen. Meer fondsen voor maatschappelijke en welzijnsprojecten vindt u op maatschappelijke fondsen. Kijk voor meer kunst- en cultuurfondsen op cultuurfondsen

Financiering via crowdfunding

Naast of in plaats van financiering door een subsidie of donatie, kunt u ook crowdfunding inzetten. U vraagt het publiek (of de deelnemers aan uw project) om financieel bij te dragen. Door publiek of deelnemers te betrekken bij de realisatie van het project ontstaat er draagvlak voor. Het getuigt van ondernemerschap. VSBfonds vindt dit belangrijk en werkt daarom samen met de crowdfundingplatforms Voordekunst en Voorjebuurt. Via deze platforms dragen wij bij aan de funding van geslaagde campagnes voor projecten. Het is niet mogelijk om voor hetzelfde project ook nog een donatie aan te vragen bij VSBfonds.