Discriminatie, uitsluiting en racisme

De wereldwijde protesten, en daaruit volgende andere acties, naar directe aanleiding van de dood van George Floyd in de Verenigde Staten, raken VSBfonds in de kern van haar missie.

VSBfonds staat voor een inclusieve samenleving waaraan iedereen meedoet, ongeacht iemands geboorteplaats, culturele achtergrond, geloof, leeftijd, seksuele geaardheid of gezondheidssituatie. Dat vraagt, ook hier en nu nog, om structurele verandering op veel fronten. Helaas zien we dat (institutioneel) racisme ook in Nederland aanwezig is.

We spreken ons uit tegen elke vorm van discriminatie, vooroordeel, uitsluiting en racisme. Dat doen we al zo lang we bestaan, maar we kunnen het altijd nóg beter doen. We zijn ons ervan bewust dat we blinde vlekken hebben, goede stappen zetten én fouten maken, of stappen niet zetten. 

De verandering die nodig is, om te komen tot een samenleving waarin iedereen meedoet, begint pas net goed op gang te komen. Wij blijven onze verantwoordelijkheid nemen om aan die verandering bij te dragen, zolang dat nodig is. Dat kunnen en willen we niet alleen doen. We blijven daarom bewust de dialoog opzoeken en waar mogelijk voeden.”