Jaarverslag 2017

Als VSBfonds kijken we tevreden terug op een dynamisch jaar. Zo konden we via ondersteuning van ruim 1300 grote en kleine projecten investeren in de kwaliteit van de Nederlandse samenleving. Ook kenden we 165 studenten een beurs toe. In totaal konden we dit alles realiseren voor € 27,4 miljoen.

Herijking

In 2017 hebben we besloten een groter accent te leggen op projecten die bijdragen aan het versterken van actief burgerschap. Actief burgerschap draagt bij aan maatschappelijke samenhang en sociale mobiliteit in ons land. Die visie heeft, met inbreng van alle medewerkers van VSBfonds, geleid tot ander beleid en nieuwe werkwijzen.