JINC breidt fors uit

In de afgelopen vier weken opende JINC in zes steden een nieuwe vestiging. Mede met dank aan VSBfonds, is JINC, die strijdt tegen kansenongelijkheid onder kinderen, hard op weg om een landelijk bereik te realiseren.

Door de versnelde uitbreiding zal JINC in 2019 ruim 63.000 basisschoolleerlingen en vmbo’ers uit wijken met sociaaleconomische achterstand bijstaan bij hun ontwikkeling. En wel op een heel concrete manier: door hen op Bliksemstage te laten gaan bij zoveel mogelijk bedrijven, hen van een Carrière Coach te voorzien en te trainen op het gebied van solliciteren, ondernemen en sociale vaardigheden op de werkvloer. Professionals uit het bedrijfsleven fungeren daarbij als begeleider, mentor en trainer.

De snelle groei – vorig jaar deden 55.000 leerlingen mee aan de projecten – past bij de ambitie van JINC om in 2025 het leeuwendeel te bereiken van de 250.000 kinderen die in Nederland opgroeien in een omgeving met armoede. Deze kinderen hebben evenveel talent als leeftijdsgenootjes in rijkere gebieden. Maar door een combinatie van factoren, zoals een gebrek aan rolmodellen en minder kennis van wat er mogelijk is op de arbeidsmarkt, is het voor hen veel lastiger om later ver te komen.

Postcode voorspelt toekomst
“Het is onacceptabel dat in een land als Nederland je postcode een voorspeller is van hoe je toekomst eruit ziet”, zegt Hannah Wiegerinck, programmamanager uitbreiding bij JINC. “Wij willen daar iets tegen doen. Want elk kind dat niet de kans krijgt zijn potentie te benutten, is er één te veel. Uiteraard zijn we heel blij dat we nu in zo’n snel tempo kunnen groeien.”

De versnelde uitbreiding kwam tot stand dankzij steun van de Nationale Postcode Loterij, het VSBfonds en talloze partners uit het bedrijfsleven en het onderwijs. De nieuwe vestigingen gaan van start met een feestelijke sollicitatietraining of Bliksemstage, waarbij mensen uit de lokale politiek en het bedrijfsleven de leerlingen trainen of rondleiden.

Eind vorig jaar ging bovendien al een nieuwe JINC-vestiging in Arnhem van start. Daarnaast is de organisatie actief in Amsterdam, Haaglanden, Heerlen, Flevoland, Kennemerland, Leeuwarden, Oost-Brabant, Rotterdam-Rijnmond, Utrecht en Zaanstad.

De meerjarige ondersteuning van JINC door VSBfonds sluit aan bij de visie van het VSBfonds waarin ‘iedereen doet mee’ centraal staat. ‘Door JINC te steunen verbinden we door heel Nederland werelden aan elkaar, die normaal gesproken gescheiden blijven. We geloven dat elkaar ontmoeten, van en met elkaar leren en naar elkaar omkijken van groot belang zijn voor de maatschappelijke samenhang in Nederland. We zijn trots dat we daar als partner van JINC aan kunnen bijdragen.” Aldus Bernt Schneiders, directeur van VSBfonds.