K!X Works helpt jonge nieuwkomers

K!X Works is een programma van Movisie dat jonge statushouders aansluiting wil laten vinden op de Nederlandse arbeidsmarkt door direct of via de juiste opleiding of vrijwilligerswerk een betaalde baan te krijgen. De afgelopen drie jaar werd het programma in 15 gemeenten uitgevoerd en zijn ruim 500 jonge statushouders bereikt. Dit kon dankzij een Europese subsidie van het Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF). Ook SER-voorzitter Mariëtte Hamer was enthousiast over het project.

Movisie kan de komende twee jaar door met dit programma en meer gemeenten ondersteunen. Dankzij een donatie van VSBfonds kunnen ze het programma verder verspreiden, borgen en de impact vergroten. Van de gemeenten vragen ze een bijdrage in de vorm van een co-financiering van 25%.

K!X Works is een welkome aanvulling op de behoefte van overheid en maatschappij om nieuwkomers snel te laten integreren. Nieuwkomers kennen het Nederlandse arbeidsmarkt en onderwijssysteem niet en hebben vaak moeite met het vinden van werk. K!X Works geeft jonge nieuwkomers meer kennis over opleidingen en de werking van de arbeidsmarkt.

Hoe werkt het?
In het K!X Works-programma worden jonge nieuwkomers getraind in vaardigheden en competenties die aansluiten bij een baan op mbo-niveau. Ze worden gestimuleerd om zelf te werken aan hun eigen toekomst, uitgaande van eigen kracht en kwaliteiten. Door gastlessen en bedrijfsbezoeken komen deelnemers in contact met de arbeidsmarkt, bouwen ze aan hun netwerk en versterken hun beroepsoriëntatie en opleidingskeuze. De deelnemers worden een periode intensief begeleid en getraind door Movisie én door vrijwilligers die zelf als vluchteling naar Nederland kwamen. Een coach uit het bedrijfsleven helpt de jonge nieuwkomers bij het vergroten van hun netwerk. Aan het einde van het traject ontvangen de jongeren een certificaat.

Successen van K!X
De afgelopen drie jaar is het K!X Works programma in 15 gemeenten uitgevoerd. In totaal hebben 500 nieuwkomers meegedaan. Na het volgen van K!X Works weet 85% van de deelnemers beter waar ze moet solliciteren, 91% weet beter welke opleiding bij hen past en 97% van de deelnemers heeft meer vertrouwen in zichzelf. Deelneemster van K!X Works Hiba Mhahi vertelt: ‘Door de K!X Works training heb ik geleerd welke stappen ik moet volgen om mijn droom – apothekersassistent worden – te laten uitkomen.’

Wat zijn de succesfactoren van K!X Works?

  • De trainingen zijn op maat, laagdrempelig en houden rekening met cultuurspecifieke zaken
  • K!X Works werkt samen met bedrijven uit de regio via gastlessen, bedrijfsbezoeken en netwerkbijeenkomsten.
  • De gastdocenten zijn ervaringsdeskundigen
  • Het uitgangspunt van K!X Works is de eigen kracht en het talent van deelnemers.
  • Tijdens de trainingen richten deelnemers zich op hun eigen talenten, communicatie- en presentatie vaardigheden, beroepsoriëntatie, netwerken en het maken van een elevator pitch en een videopresentatie.
  • Vrijwilligers worden aan deelnemers gekoppeld die hen gedurende het traject en daarbuiten ondersteunen bij hun vragen en het uitbreiden van hun netwerken.

Geïnteresseerd?
Wilt u in uw gemeente ook aan de slag met het K!X Works programma middels co-financiering? Neem dan contact op met Jamal Chrifi, projectleider K!X Works, via j.chrifi@movisie.nl.