Kom naar We doen het samen! Festival

Het We doen het samen! Festival biedt praktische tips, inzichten en financiële mogelijkheden voor projecten van burgers voor burgers. De Amersfoortse Prodentfabriek staat die dag volledig in het teken van actieve burgers. Tijdens het festival vindt ook de uitreiking van Kern met Pit plaats, de leefbaarheidswedstrijd van KNHM.

Adviseurs van VSBfonds gaan in gesprek met actieve burgers over hun initiatief. We hebben donaties van 10.000 euro beschikbaar voor de initiatieven die echt iets bijdragen aan de samenleving. Herman Tjeenk Willink opent het festival. Hij gaat in gesprek met RTLZ-verslaggeefster Hella Hueck over maatschappelijke democratie en de essentie van burgerschap: het eigen initiatief.

Op 17 maart 2018 ontving hij de zevende Comeniusprijs in de Grote Kerk te Naarden. Een jaarlijkse prijs voor mensen die een belangrijke bijdrage leveren aan onderwijs, wetenschap, cultuur en vorming. In zijn dankwoord stelde hij: ‘Als de vertegenwoordigende democratie hapert, komt het op de “maatschappelijke democratie”, de burgersamenleving, aan. Als we werkelijk willen dat urgente vraagstukken binnen de context van de democratische rechtsorde worden aangepakt, zullen we de enorme, creatieve potentie die in de maatschappij aanwezig is beter moeten aanboren.’

Bekijk het volledige programma en bestel tickets