Lancering frisse Wind Heerlen

Met een online event is op 25 september een nieuw initiatief in Heerlen gelanceerd: Frisse Wind. Frisse Wind zoekt in Heerlen naar kansrijke, grensverleggende en waardevolle ideeën voor de stad. Het ondersteunt Heerlenaren bij het tot stand brengen van nieuwe initiatieven voor stad en buurt. Frisse Wind wil mensen en ideeën aan elkaar verbinden, zodat Heerlenaren zich samen inzetten voor een nog prettigere stad of buurt om in te wonen. Want samen bereik je meer!

Frisse wind is een initiatief van Stichting Samen Heerlen. Het wordt mogelijk gemaakt door de City Boost-donatieregeling van VSBfonds. VSBfonds ondersteunt culturele en sociaal-maatschappelijke initiatieven. Ze hebben als doel om mensen en organisaties in de samenleving te bewegen meer verantwoordelijkheid voor zichzelf, voor elkaar en de gezamenlijke leefomgeving te nemen. Heerlen ontvangt voor de periode 2020-2022 een donatie van VSBfonds voor het stimuleren, begeleiden en (financieel) ondersteunen van sociaal maatschappelijke initiatieven van inwoners.

Aan de wieg van deze City Boost-Heerlen stond een groep van 60 betrokken inwoners uit alle hoeken van de stad. Zij legden met hun ideeën en ervaringen de basis voor een succesvolle donatieaanvraag bij VSBfonds. VSBfonds vindt dat er al veel positiefs gebeurt in Heerlen en dat dit met een extra financiële aanmoediging verder uitgebreid kan worden.

Frisse Wind bouwt met bewondering en respect verder op de mooie initiatieven in Heerlen. Er is al enorm veel kennis en kunde aanwezig in de stad en haar buurten. Daarnaast gaat Frisse Wind actief op zoek naar nieuwe stemmen en kansrijke ideeën van inwoners. Frisse Wind wil het vuur aanwakkeren. Heerlenaren moeten beseffen dat zij zelf, en samen, regie kunnen nemen over hun leven in deze stad. Dat hun ideeën waardevol zijn, en zij initiatief kunnen en mogen nemen om deze ideeën uit te voeren. Maar ook dat ze hulp mogen vragen en van elkaar kunnen leren. Zo daagt Frisse Wind Heerlenaren uit om samen de toekomst te veranderen.

Samen laten wij een Frisse Wind door Heerlen waaien! Doe je mee?

Meer weten?
Meer informatie over Frisse Wind vind je op de website www.frissewindheerlen.nl.

Hier kun je ook een afspraak aanvragen. Telefonisch contact opnemen kan ook: 06 – 48 44 12 35.

De organisatie

Vanuit de missie en ambitie is een plan opgesteld. Ook is er een onafhankelijke stichting uit voortgekomen. Frisse Wind wordt geleid door een divers en onbezoldigd bestuur, bestaande uit vijf mensen met een grote betrokkenheid bij de stad Heerlen.

Ieder met een eigen achtergrond, leeftijd en kijk op het leven:

  • Milena Mulders (voorzitter): Amsterdamse uit Brunssum met Joegoslavische/Sloveense (mijnwerkers-)roots en met een hart voor Heerlen, sociaal ondernemer in cultuur en media, initiatiefnemer van het Migratiemuseum Heerlen.
  • Vincent Offermans (secretaris): Heerlenaar, ondernemer, stadmaker, initiatiefnemer van onder andere Creative Corridor en het internationale graffiti-en streetartfestival Unframed.
  • Bert Bremen (penningmeester): Heerlenaar, een zeer ervaren verenigingsman met een professioneel verleden in de bouwwereld.
  • Adriane Keulen (algemeen bestuurslid): Heerlense, wethouder van onder andere ouderenbeleid en buurtgericht werken. Adriane was nauw betrokken bij de eerste gesprekken die werden gevoerd met het VSBfonds over deze City Boost-Heerlen.
  • Zakia Labeyed (algemeen bestuurslid): Brunssumse met een hart voor Heerlen, ondernemer in de zorg, aanspreekpunt voor allochtone ouderen, mantelzorger, trotse dochter van een mijnwerker uit Marokko, vrijwilliger bij onder andere het Migratiemuseum Heerlen.

Frisse Wind bestaat verder uit een ambitieus en divers projectteam dat uitvoering gaat geven aan het programma. Naast projectmanager Femke Smeets en projectmedewerker Sanne Stephan is een belangrijke rol weggelegd voor drie scout-coaches: Kristy Hollands, Kimberley Hameleers en Miquel Moonen. Zij gaan inwoners uit de stad begeleiden met het uitvoeren van hun (buurt-)initiatieven. Ook is er een betrokken en kritische Toewijzingscommissie Donaties en een uitgesproken Klankbordgroep gevormd.