MAEX, uw Social Handprint

In november heeft VSBfonds 30.000 euro aan de MAEX Impuls gedoneerd. MAEX staat voor de maatschappelijke AEX, een tool die de sociale handprint van bedrijven meet. Dit is een laagdrempelige modulaire methode die de maatschappelijke waarde van initiatieven en sociale ondernemingen uitdrukt in de Sustainable Development Goals (SDG's).

Dit is een laagdrempelige modulaire methode die de maatschappelijke waarde van initiatieven en sociale ondernemingen uitdrukt in de Sustainable Development Goals (SDG's).

SDG’s of Duurzame Ontwikkelingsdoelen, zijn zeventien doelen om de wereld tot "een betere plek te maken in 2030”, schrijven de Verenigde Naties in hun voorstel voor een nieuwe mondiale agenda. Het eerste en belangrijkste doel is het beëindigen van extreme armoede, volgens de VN ‘De grootste uitdaging van deze tijd’. Verder zijn er doelen over gezondheid, onderwijs en schoon drinkwater, maar ook doelen over duurzame energie, minder ongelijkheid en het aanpakken van klimaatverandering.

De social handprint stelt initiatieven op MAEX in staat hun impact eenvoudig te meten en de ontwikkeling ervan te delen. Met dit model kunnen zowel kleine bewonersinitiatieven als grotere sociale ondernemingen eenvoudig hun sociale impact inzichtelijk maken.

MAEX en VSBfonds?

Door bij te dragen aan de (door)ontwikkeling van het MAEX Impactmeting model, investeren we direct in een voor onszelf en onze sector belangrijk instrument. We vinden het belangrijk om in deze ontwikkeling voorop te lopen omdat het inzichtelijk maken van toegevoegde waarde van initiatieven steeds belangrijker wordt in de sector. Daarnaast vinden we het belangrijk dat sociale initiatieven bijdragen aan het realiseren van de SDG’s omdat dit ervoor zorgt dat mensen zelfredzaam worden en goed aan de maatschappij kunnen deelnemen. En vinden we het belangrijk om de lokale economie en kleine initiatieven te steunen.

Ben u benieuwd hoe de MAEX tool werkt? Kijk voor meer informatie op https://maex.nl