(Super)diversiteit bij VSBfonds

Afgelopen maanden zochten we bij VSBfonds contact met zeer diverse groepen Nederlanders. We haalden ze naar binnen bij het fonds of we zochten ze op. We spraken met ex-delinquente jongeren, we ervoeren hoe het is om met een beperking te leven, bezochten het HipHop huis en kregen lezingen. Alles in het kader van het verbreden van de eigen blik en het denken. En om zo over een betere afspiegeling van de maatschappij binnen het fonds na te  denken.

Concreet betekent dit dat we ons blootstellen aan bijzondere ervaringen en kennis maken met mensen, groepen, uitingsvormen die onze blikken kunnen verruimen, ons nieuwe  inzichten kunnen geven en ons buiten bestaande kaders kunnen doen laten treden. De ervaringen zijn onderdeel van het ´Programma van Tegenwoordig´ van VSBfonds. Omdat de huidige samenleving steeds meer is samengesteld uit een veelheid van minderheden is het zoeken naar en vinden van overeenkomsten en verbindingen binnen een veelheid aan sociaal, cultureel en sociaal economische verschillende groepen. Dat vergt een flexibele houding en doorlopende afstemming. Die houding past bij de missie en visie die VSBfonds zichzelf stelt.

Het programma beoogt een andere mentaliteit en grondhouding bij VSBfonds. Een aanpassing in denken én doen die maakt dat we dynamisch mee kunnen bewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij. Omdat iedereen mee doet!