Unieke fondsensamenwerking: Gezamenlijk Begrotingsformat voor podiumkunsten

VSBfonds, Fonds 21 en Fonds Podiumkunsten hebben samen een begrotingsformat voor aanvragen op het aandachtsgebied podiumkunsten ontwikkeld. Een samenwerking tussen publieke en private fondsen die leidt tot minder administratieve lasten voor aanvragende organisaties. Bij het indienen van de aanvraag kan bij alle deelnemende fondsen hetzelfde begrotingsformat worden gebruikt.

Het begrotingsformat is niet verplicht, maar het gebruik ervan wordt wel aanbevolen. Naast eenduidigheid ondersteunt het format de aanvrager bij het maken van een begroting door voorgeprogrammeerde indelingen in kostensoorten, ingebouwde formules en uitklapvelden. De begroting bevat zowel de kosten als de baten. Een apart dekkingsplan hoeft dus niet meer te worden ingediend.

Het begrotingsformat voor podiumkunsten is digitaal beschikbaar voor aanvragers via deze link. We zijn benieuwd naar uw ervaringen. Deze kunt u sturen naar info@vsbfonds.nl  o.v.v. begrotingsformat voor podiumkunsten.