Verlenging coulance voor toekenning donaties amateurkunst

Amateurkunstenaars mogen weer volop actief bezig zijn met kunst en cultuur. Daar zijn we erg blij mee na alle corona-uitdagingen. Maar amateurkunstverenigingen kunnen het nog steeds moeilijk hebben na de lastige coronatijd. Daarom verlengt VSBfonds de tijdelijke verruiming van de criteria voor amateurkunst tot eind 2022.

VSBfonds vindt het belangrijk dat amateurkunstverenigingen weer volop samenkomen en zorgen voor verbinding in de samenleving. Juist in deze tijd is het versterken van de onderlinge verbondenheid belangrijk. We hopen hiermee verenigingen en instellingen te helpen bij het organiseren van activiteiten zodat iedereen weer mee kan doen aan amateurkunst!  

Verruiming criteria

Tijdens de behandeling van amateurkunstaanvragen, wegen we in 2022 een aantal toekenningscriteria minder mee in de beoordeling. Zo is het niet langer vereist dat het project gericht moet zijn op ontmoetingen tussen mensen met verschillende achtergronden (verbinden) en is het niet vereist om nieuwe doelgroepen aan te spreken. Tenslotte hoeft er geen sprake te zijn van een presentatiemoment of een buitengewone samenwerking.  

We vinden het een pluspunt als een vereniging een boost weet te geven aan het behouden en werven van deelnemers en leden. Ook activiteiten die als doel hebben het niveau en de vaardigheden van de leden te verhogen, komen in aanmerking.  

Welke instellingen komen in aanmerking?

Verschillende instellingen komen voor deze coulance in aanmerking. Denk aan amateurkunstorganisaties zoals bijvoorbeeld dans-, koor- en muziekverenigingen. Maar ook aan centra voor de kunsten, andere organisaties en festivals die amateurkunst aanbieden.  

Meer informatie?

Kijk op de pagina kunstbeoefening in de vrije tijd of neem contact op met een van onze regio-adviseurs