Vier initiatieven van project 'Anders kijken naar sociale posities en werk’ in beeld

VSBfonds en Movisie werken samen met zeven initiatieven aan de beweging naar een inclusieve arbeidsmarkt. Het project heet ‘Anders kijken naar sociale posities en werk’, omdat we beter willen begrijpen wat een inclusieve arbeidsmarkt inhoudt en wat een verbeterde positie voor mensen zelf betekent. In verschillende netwerkbijeenkomsten leren we elkaars aanpak kennen. Samen onderzoeken we welke impact de initiatieven hebben, welke werkwijze echt impact heeft en hoe dat bepaald wordt.

De initiatieven
De initiatieven bereiken mensen die ervaring hebben met uitsluiting, wiens bestaanszekerheid structureel wordt bedreigd en voor wie perspectief op al dan niet betaald werk niet binnen handbereik ligt. Eerder lieten we je al kennismaken met drie initiatieven.
In dit artikel introduceren we de andere vier en hun werkwijze.

Stichting Ik Wil
‘Mensen weten de weg vaak niet naar instanties en leggen hun vragen bij ons neer.’
Stichting Ik Wil is een bewonersinitiatief in Eindhoven, met een inloop, dagbesteding en activiteiten. ‘Mensen ontmoeten elkaar, we willen dat zij zich welkom en veilig voelen,’ zegt Esra Altmis, medeoprichter en een van de drijvende krachten achter Ik Wil.
Met een gezellige huiskamer, keuken, een ruilwinkel, het inloop spreekuur en altijd een luisterend oor is Ik Wil een laagdrempelige plek in de wijk. Ik Wil biedt ook basisdagbesteding, zo bereiken zij wijkbewoners in kwetsbare situaties. Mensen komen uit hun isolement en hebben de mogelijkheid te herstellen. Een volgende stap kan zijn een cursus volgen of meedoen aan activiteiten. De organisatie activeert mensen om zelf iets bij te dragen, geeft structuur aan de levens van mensen in kwetsbare omstandigheden en bevordert hun zelfredzaamheid.
Lees het verhaal over Ik Wil

Het MST (Mensen in beeld houden); Steppingstones
‘Het MST is noodzakelijk voor veel mensen, onder andere voor hulp- en dienstverlening. Mensen komen vaak pas hier als ze nergens meer geholpen worden.’
Tilburg kent een relatief grote Somalische gemeenschap. Somaliërs hebben een sterke groepscultuur, die kan botsen met het geïndividualiseerde Nederland. Het MST (Mensen in beeld houden) is een stedelijk centrum in Tilburg voor maatschappelijke dienstverlening. Het centrum heeft ervaring met het werken met moeilijk bereikbare groepen. Om Somaliërs te betrekken bij de gemeente ontwikkelde het MST met hulp van Somalische tolken het project Steppingstones. Er werd samenwerking gezocht met landgenoten. Zij zijn vervolgens opgeleid tot intermediairs tussen hun gemeenschap en de Nederlandse samenleving. Het centrum biedt ook cursussen aan en organiseert activiteiten. Zo kan men er basisvaardigheden als lezen, schrijven en rekenen onder de knie krijgen. Maar ook digitaal en/of financieel vaardig worden en opvoeding en gezondheid bespreken.
Lees het verhaal over Het MST

Stichting Richter Education; Leergebied®
‘Door de veerkracht van burgers aan te spreken, kun je lokale samenlevingen een boost geven naar een gezonde toekomst.’
Leergebied® biedt inwoners in de eigen gemeente kansen voor een betere toekomst. Mensen zonder inkomsten uit werk nemen deel aan een cursus creatief denken. Tijdens de cursus bedenken mensen in teams een creatieve oplossing voor een leefbaarheidsvraagstuk in wijk of gemeente. Deze vraagstukken kunnen door inwoners van een gemeente of wijk maar ook door organisaties worden aangedragen. ‘Het doel is verbinding voor leefbaarheid,’ zegt Carla Renders, vrijwilliger en drijvende kracht achter Leergebied®. Zij is oprichter van Stichting Richter Education, die de cursus aanbiedt en faciliteert. De cursisten hebben verschillende leeftijden en verschillende achtergronden: studenten, werklozen, gepensioneerden, arbeidsongeschikten, etc. Hierdoor zijn mensen samen creatiever en leren zij veel van elkaar. Wat de deelnemers gemeenschappelijk hebben is dat ze binding met de maatschappij missen, iets van betekenis willen doen en bijdragen aan de samenleving.
Lees het verhaal over Leergebied®

Buurtmaaltijden, Utrecht
‘De vrijwilligers komen ervoor hun huis uit. Ze doen mee aan een goed doel. Dat geeft hen een goed gevoel. Mensen leren hier ook vaardigheden.’
Vrijwilligers van Buurtmaaltijden bereiden verse en gezonde maaltijden voor kwetsbare buurtbewoners in de wijk Overvecht, Utrecht. Buurtmaaltijden is een mogelijkheid om met buurtgenoten in contact te komen of om actief bij te dragen aan een inclusievere buurt.
Buurtmaaltijden startte drie jaar geleden. Vanwege de coronalockdown werden de maaltijden aan huis bezorgd. Professionele koks uit de horeca die zonder werk thuis zaten, kookten als vrijwilliger in De Boog. Zzp’ers zonder opdrachten en medewerkers die niet naar kantoor konden, bezorgden de maaltijden. Sinds er geen beperkende coronamaatregelen meer zijn, komt een deel van de bewoners weer naar het buurtcentrum. Daar kunnen zij niet alleen een gezonde maaltijd krijgen, maar ook zelf actief worden als vrijwilliger. De mensen die nu koken in het buurtcentrum komen doorgaans via zorgorganisaties.
Lees het verhaal over Buurtmaaltijden

Meer informatie over het project Anders kijken naar sociale posities en werk

Eerdere artikelen:
Project Anders kijken naar sociale posities en werk.
Maak kennis met de andere deelnemers van het project Anders kijken naar sociale posities en werk.

Beeld:© MacSiers Imaging