VSBfonds maakt leerwerktrajecten mogelijk voor hoogopgeleide vluchtelingen

Voor hoogopgeleide vluchtelingen met ervaring in kansrijke sectoren, zoals de techniek, de zorg of het onderwijs, worden nog dit jaar drie nieuwe leerwerktrajecten ontwikkeld. VSBfonds maakt dit mogelijk en Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF staat in de startblokken om de trajecten te realiseren. Vandaag tekende beiden directeuren het samenwerkingscontract. Er zal nauw worden samengewerkt met werkgevers en opleidingsinstituten. Het initiatief zorgt ervoor dat hoogopgeleide vluchtelingen snel op eigen benen kunnen staan en een betekenisvolle bijdrage kunnen leveren aan de samenleving.

Nieuwe leerwerktrajechten
Voor 2018 stelt VSBfonds een bijdrage van maximaal 150.000 euro beschikbaar waarmee in totaal drie nieuwe leerwerktrajecten kunnen worden ontwikkeld. Elk traject leidt tenminste tien kandidaten op voor sectoren waar veel behoefte is aan gekwalificeerd personeel, zoals de bouwsector. Eerder ontwikkelde het UAF een opleidingstraject op hbo-niveau voor technici in de bouw, in samenwerking met bouwbedrijf Dura Vermeer en de Rotterdam Academy. Gezien het succes hebben diverse andere bouwbedrijven zich hier inmiddels bij aangesloten.

Mardjan Seighali, directeur UAF: ‘Er is een enorme behoefte aan leerwerktrajecten die aansluiten bij de capaciteiten van hoogopgeleide vluchtelingen, want deze trajecten maken echt het verschil. Vluchtelingen die in het land van herkomst gewerkt hebben als docent, bouwkundig ingenieur of verpleegkundige kunnen van betekenis zijn voor de Nederlandse samenleving. Dankzij deze bijdrage van VSBfonds kunnen we meer vluchtelingen de kans bieden om een opleiding te volgen die uitzicht geeft op een baan. Zo’n goed voorbeeld doet hopelijk goed volgen!’

Als het lukt om de nieuwe leertrajecten te realiseren en de resultaten positief zijn, overweegt VSBfonds voor 2019 en 2020 ook een bijdrage beschikbaar te stellen. Bernt Schneiders, directeur VSBfonds: ‘De samenleving vraagt om actief burgerschap en dat stimuleren wij, ook onder hoogopgeleide vluchtelingen die hier een toekomst opbouwen. We maken mogelijk dat mensen de regie kunnen nemen en behouden over hun eigen leven en van betekenis kunnen zijn voor een ander. Een leerwerktraject is een effectief middel om dat doel te bereiken. Daarom gaan wij deze samenwerking met het UAF aan.’