Veelgestelde vragen contactpersonen hbo-wo onderwijsinstelling

 • Ik heb vragen of problemen met het online aanvraagformulier. Wie kan ik benaderen?

  Neem voor alle vragen, opmerkingen of problemen over het online aanvraagformulier rechtstreeks contact op met VSBfonds, Annemarijn Boelen, telefoon: 030 230 33 37 of aboelen@vsbfonds.nl.

 • Kunnen VSBfonds of Nuffic ondersteuning bieden bij promotie of voorlichting?

  Ja, dat kan. Medewerkers van Nuffic of VSBfonds zijn bereid om bijvoorbeeld een presentatie te geven over de VSBfonds Beurzen aan geïnteresseerde studenten of aan medewerkers. Ze kunnen bijvoorbeeld ook een stand op een voorlichtingsmarkt bemannen. Verder komt het onderwerp promotie regelmatig aan bod bij contactpersonendagen. Nuffic kan ook voorbeelden geven van best practices. Contact.

 • Een student kan niet bij de selectiegesprekken zijn. Wat te doen?

  Als een student in het buitenland is voor een stage of afstudeerdoel, dan kun je het interview ook eerder houden. Let wel: het gesprek moet gehouden worden met de voltallige selectiecommissie die ook de andere selectiegesprekken gaat doen. Het is aan de selectiecommissie om te bepalen of ze eerder dan gepland bij elkaar komen. 

 • Is het mogelijk om het selectiegesprek te voeren door middel van videoconference?

  Alleen in bijzondere gevallen en onder strikte voorwaarden is een interview waarbij de kandidaat niet persoonlijk aanwezig kan zijn via videoconference (beeld en geluid) toegestaan.

  Kandidaten die op dat moment buiten Nederland zijn voor studie, stage of werk kunnen eventueel in aanmerking komen voor een Skype-gesprek. Als onderwijsinstelling ben je niet verplicht om je medewerking hier aan te geven.

  Lees de complete regeling en voorwaarden.

 • Een student wil alleen een schakeljaar gaan doen in het buitenland. Kan dat?

  Ja, als de student goed kan motiveren waarom hij alleen het schakeljaar wil doen, en als hij (later) een toelatingsbewijs tot alleen dat schakeljaar kan overleggen, dan kan dat. Het is uiteraard aan de selectiecommissie om een oordeel te vellen over deze aanvraag.

 • Een student wil in het buitenland een schakeljaar of pre-master doen en daarna een masteropleiding. Kan dat?

  Ja, dat kan. De student kan in het aanvraagformulier een beurs voor 2 academische jaren aanvragen, namelijk voor het schakeljaar of de pre-master en voor een jaar masteropleiding. In het aanvraagformulier moet hij goed duidelijk maken dat het om een schakeljaar en een masteropleiding gaat (bij de naam van de opleiding, in de bijlage met studie-motivatie). Ook moet hij de begroting voor de periode van 2 jaar maken.

  Als de student van plan is om na het schakeljaar een tweejarige masteropleiding te gaan doen, moet hij zich realiseren dat een VSBfonds beurs maximaal voor 2 academische jaren kan gelden. In dat geval moet hij bijvoorbeeld in het selectiegesprek ook aantonen dat hij nagedacht heeft over de financiering van een 3e jaar.

  Let op het volgende: mocht de student na het schakeljaar niet verder willen of kunnen gaan met het masterjaar, dan wordt het beursbedrag achteraf verlaagd. Immers: het maximale bedrag voor tweejarige studies is € 10.000 en voor kortere studies € 7.000. Deze student zal dan € 3.000 moeten terugbetalen.

 • Een student wil een opleiding op bachelorniveau doen na zijn bachelor in Nederland. Kan dat?

  Ja, als een student goed kan motiveren waarom hij op bachelorniveau verder wil studeren, dan kan dat. Het is uiteraard aan de selectiecommissie om een oordeel te vellen over deze aanvraag.

 • Hoe worden de beurzen verdeeld over de onderwijsinstellingen?

  De verdeling van de beurzen over de deelnemende onderwijsinstellingen wordt deels bepaald door 3 elementen:

  • De grootte van de instelling - gemeten naar aantallen ingeschreven voltijdstudenten
  • De belangstelling op die instelling voor dit programma - aantal aanmeldingen over 3 jaar in verhouding tot het aantal toe te kennen beurzen
  • Mate waarin de voorgedragen kandidaten passen in het VSBfonds profiel - gemeten naar de scores van de kandidaten over de afgelopen 3 jaar op de punten 1- motivatie studieplan, 2- persoonlijke drijfveren, inclusief betrokkenheid bij de samenleving, 3- (maatschappelijke) activiteiten naast de studie

  Bekijk ook de pagina quotum.

 • Mijn instelling neemt nog niet deel aan het Beurzenprogramma? Kunnen wij mee gaan doen?

  De doelstelling van het Beurzenprogramma is in principe om zo veel mogelijk Nederlandse studenten die voldoen aan ons 'VSBfonds profiel' te bereiken. In het algemeen wordt zo'n verzoek welwillend bekeken als de onderwijsinstelling aan bepaalde voorwaarden voldoet. Neem hiervoor contact op met de Projectleider Beurzen bij VSBfonds

   

 • Hoe kan ik een begroting van een student beoordelen?

  Lees altijd de toelichtingen van de student bij elke post. 

  Daarnaast gebruiken wij als benchmark het kostenoverzicht dat je vindt op de pagina kosten en ervaringen.

 • Welke informatie is voor mij nog meer interessant?

  Kijk op deze site met name naar de veelgestelde vragen voor studenten onder Beurs aanvragen en Ik heb al een beurs