Missie en Doelen

VSBfonds draagt bij aan de kwaliteit van de Nederlandse samenleving door projecten te ondersteunen met geld, kennis en netwerken. Wij beogen daarbij de individuele ontwikkeling van mensen en hun betrokkenheid bij de samenleving te vergroten.

Wij brengen deze missie in de praktijk door bij het toekennen van donaties de volgende algemene doelstellingen na te streven:

Ontmoeten 

Wij willen bevorderen dat mensen elkaar ontmoeten, zodat ze elkaar leren kennen, begrijpen, respecteren en inspireren. 

Participeren
VSBfonds wil bevorderen dat een ieder kan deelnemen aan het sociale en economische leven onder condities die het welbevinden en individuele potenties stimuleren, zodat niemand wordt uitgesloten.

Bewustzijn
Wij willen bevorderen dat mensen inzicht krijgen in de cultuurhistorische context van zichzelf en anderen om daarmee zichzelf en anderen beter te begrijpen en met anderen samen te leven.

Inspireren
VSBfonds wil bevorderen dat het innerlijk leven van een zo groot mogelijke groep mensen wordt verrijkt en de verbeeldingskracht gevoed, opdat mensen daarmee vreugde ervaren en de inspiratie vinden om zichzelf verder te ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan de samenleving 

Aan deze doelstellingen kan op vele manieren vorm en inhoud worden gegeven. De manieren die wij ondersteunen staan beschreven op de webpagina's over het specifieke beleid voor onze aandachtsgebieden Mens & Maatschappij, Kunst & Cultuur en Beurzen.

Sluiten