Jaarverslag magazine 2020
Inleiding

Leven met de rem erop

Menig jaarverslag over 2020 zal beginnen met de constatering dat het een bijzonder jaar was waarin de Corona-pandemie alles anders maakte. Voor VSBfonds is dat niet anders. Op vrijdag 13 maart ging Nederland op slot, en dat belemmerde ons direct in onze doelstelling om de sociale cohesie en de sociale mobiliteit in Nederland te bevorderen. Immers: die doelstelling valt of staat met de vrijheid van mensen om elkaar te kunnen ontmoeten, om samen van kunst en cultuur te genieten of om samen met anderen iets moois voor je buurt te organiseren.

Maatschappelijk effect

Dat stelde ons uiteraard voor de vraag welke koers we onder deze omstandigheden zouden moeten varen. Met onze donaties en met het beschikbaar stellen van onze kennis en netwerken proberen we elk jaar een zo groot mogelijk maatschappelijk effect te bereiken. Tijdens een lockdown komt daarvan natuurlijk maar weinig terecht. Dat zou ervoor pleiten om zo min mogelijk uit te geven en betere tijden af te wachten. Maar tegelijkertijd voelden we ons ook verantwoordelijk voor het overleven van al die mooie organisaties, initiatieven en instellingen die door de pandemie in hun voortbestaan werden en worden bedreigd. Zeker als er geen overheidssteun beschikbaar is.

 

Met veel van onze relaties zijn er directe en intensieve contacten geweest om tot verantwoorde oplossingen te komen voor reeds toegekende donaties.

 

Daarom hebben we ervoor gekozen maatwerk toe te passen. Met veel van onze relaties zijn er directe en intensieve contacten geweest om tot verantwoorde oplossingen te komen voor reeds toegekende donaties. Of om nieuwe, passende projecten te steunen die ondanks alle beperkingen wél doorgang konden vinden. Ons donatiebudget is al met al tóch opgegaan in 2020. En we zijn ervan overtuigd dat we dankzij dit maatwerk en het goede overleg met de partijen in het veld tot een goede en verantwoorde besteding zijn gekomen.

Kickstart Cultuurfonds

Een bijzonder initiatief was de oprichting van het Kickstart Cultuurfonds. Samen met de BankGiroLoterij en enkele andere cultuurfondsen brachten we een groot bedrag bij elkaar om de culturele sector in de gelegenheid te stellen zich snel aan de anderhalve meter samenleving aan te passen. Veel mensen zullen het gevoel hebben in 2020 te hebben geleefd “met de rem erop”. Dat geldt ook voor ons fonds en zeker ook voor onze medewerkers. Het thuiswerken en het elkaar alleen maar zakelijk spreken is ronduit ongezellig. Maar we hebben de moed erin gehouden en ik ben onze medewerkers erkentelijk voor hun grote inzet, met name ook voor de getoonde betrokkenheid bij de organisaties en de mensen in het veld. Jullie stonden altijd voor hen klaar.     

Basisbehoefte van de gemeenschap

Door het stagnerende maatschappelijk leven en de beperkte sociale contacten ervaren we eens te meer hoe waardevol het is om in vrijheid te leven. Om te genieten van elkaars gezelschap en om samen op te trekken in buurt- of verenigingsverband. In goede tijden, maar ook als het eens tegenzit en je op elkaar terug kunt vallen. Zo werd in 2020 duidelijk dat het een basisbehoefte is om van een gemeenschap deel uit te maken waarin je gezien en gehoord wordt. Door de beperkingen voelen we - misschien nog wel meer dan anders - hoe belangrijk en mooi het is om in vrijheid te kiezen hoe je je leven vorm wil geven en je talenten mag ontwikkelen. Zonder dat anderen je dat ontzeggen op basis van vooroordelen of andere vormen van uitsluiting.

Nu ik dit schrijf is de handrem nog steeds stevig aangetrokken. We smachten allemaal naar het moment dat de rem er weer afgaat en we weer gas kunnen geven. Dat we weer naar inspirerende en verrijkende voorstellingen kunnen of naar een mooie tentoonstelling of swingend festival. En dat we onze sociale netwerken weer wakker kunnen kussen en we aan den lijve voelen en ervaren dat we onderdeel zijn van een hechte en geborgen samenleving. En dat wij weer, in voorkomende gevallen, bescheiden maar trots kunnen melden dat dit mede mogelijk is gemaakt door VSBfonds. 

Bernt Schneiders
Directeur VSBfonds

volgend artikel