Mens & Maatschappij Overige ontmoetingsplekken in de buurt

VSBfonds geeft financiële steun aan projecten die ontmoetingsplekken in buurten, wijken of gemeenschappen realiseren. Dit kan in de vorm zijn van een gebouw of tuin, maar ook van een real-life ontmoeting tussen mensen die elkaar kennen via een online platform.  We steunen uitsluitend burgerinitiatieven: het initiatief voor het plan ligt bij de buurt- of wijkbewoners.

Wij beoordelen jouw aanvraag op de volgende criteria:

  • toegankelijkheid: in welke mate is de ontmoetingsplek toegankelijk voor mensen met een fysieke beperking? Is de ontmoetingsplek uitnodigend voor alle buurtbewoners?
  • kennis & kunde: heb je ervaring met soortgelijke projecten? Heb je aandacht voor diversiteit, ondernemerschap en financiële duurzaamheid?
  • kwaliteit projectaanpak: Heb je een exploitatiebegroting voor minimaal drie jaar? Meerdere financiers voor je project zien we als pluspunt.

Dit steunen wij wel:

  • Inrichting van het pand
  • Verbouwing, uitbreiding of renovatie van het pand. Alleen als de aanvragende organisatie de eigenaar is van het pand
  • Het mogelijk maken van een real-life ontmoeting tussen mensen die elkaar kennen via een online platform
  • Andersoortige projecten zoals moestuinen en buurtwerkkamers

Deze projecten steunen wij niet:

  • Inrichting van een pand waarvan de aanvrager geen eigenaar is en waarbij deze niet beschikt over een langdurige huurovereenkomst
  • Verbouwing, uitbreiding of renovatie als de aanvrager geen eigenaar is van het pand of de tuin
  • Technische realisatie van een online platform