Mens & Maatschappij Sociale vaardigheden verbeteren

VSBfonds vindt dat iedereen moet kunnen meedoen aan de samenleving en dat niemand aan de kant hoeft te staan. Actief meedoen betekent onderdeel zijn van een groter geheel, een plek hebben, erkenning krijgen, jezelf ontwikkelen en een bijdrage leveren aan de samenleving. Wij geven financiële steun aan projecten die mensen helpen hun sociale vaardigheden te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan: luisteren, aandacht hebben voor gevoelens van anderen, samenwerken en conflictoplossing.

VSBfonds steunt de mediacampagne van UP

Wij beoordelen jouw aanvraag op de volgende criteria:

  • Behoefte: kun je als aanvrager aantonen dat er behoefte is aan dit project? Is de doelgroep betrokken bij de ontwikkeling of uitvoering?
  • Kwaliteit: in welke mate sluit je project aan bij het beleid van VSBfonds? Denk hierbij aan de onderbouwing van de toegepaste aanpak, mate van concrete activiteiten en meten van resultaten.
  • Kennis & kunde: heb je als aanvrager ervaring met soortgelijke projecten? Heb je kennis van de doelgroep, is er een breed (financieel) draagvlak en is er sprake van financiële duurzaamheid voor het project?

Deze projecten steunen wij wel:

  • Projecten die zich erop richten deelnemers te laten stijgen op de participatieladder* (max. niveau vrijwilligerswerk);
  • Projecten gericht op mediawijsheid, zoals bijvoorbeeld omgaan met social media en beeldvorming.
  • Ondersteuning vrijwilligers, zoals: een training voor een nieuwe activiteit of om leren gaan met een nieuwe doelgroep.

Deze projecten steunen wij niet:

  • Projecten met als doel mensen begeleiden naar betaald werk;
  • Basistraining van vrijwilligers (om te kunnen starten met het vrijwilligerswerk);

De Participatieladder is een meetinstrument waarmee je meet in hoeverre iemand participeert in de samenleving. De ladder is onderverdeeld in zes treden: van sociaal geïsoleerd tot werkend zonder ondersteuning. Door dit minimaal twee keer per jaar te meten, bijvoorbeeld voor en na inzet van het Participatiebudget, worden de resultaten zichtbaar.
Lees meer over de participatieladder.

Aanvullende informatie:

*Lees meer over de participatieladder.