Mens & Maatschappij Ontmoetingsplekken in de buurt: speeltuin

Speeltuinen zijn leuk. Ze helpen kinderen om sociale vaardigheden te leren. Mensen uit verschillende delen van de buurt of wijk ontmoeten er elkaar. In de speeltuin worden buurtactiviteiten georganiseerd die verbindend werken. Wij geven daarom financiële steun voor de realisatie van de speeltuin als ontmoetingsplek.

Wij beoordelen jouw aanvraag op de volgende criteria:

  • Behoefte: kun je aantonen dat er behoefte is aan deze speeltuin? Heb je kennis van en inzicht in de leefwereld van de doelgroep, is de doelgroep betrokken bij de ontwikkeling of uitvoering?
  • Kwaliteit projectaanpak: schaf je speeltoestellen aan bij een AIV leverancier (indien mogelijk)? Is er een dekkende exploitatiebegroting voor drie jaar? Meerdere financiers voor je project zien wij als pluspunt.
  • Kennis & kunde: heb je als aanvrager ervaring met soortgelijke projecten? Heb je aandacht voor diversiteit, ondernemerschap en financiële duurzaamheid?

Wij toetsen jouw aanvraag op de volgende punten:

  • Speeltuinen en natuurspeeltuinen die vrij toegankelijk, bespeelbaar en veilig zijn voor kinderen met én zonder handicap. Niet alleen voor kinderen in een rolstoel, maar ook voor kinderen met een andere motorische, visuele of verstandelijke beperking. Het project dient daarom te voldoen aan de richtlijnen voor toegankelijkheid en speelbaarheid van het SamenSpeelNetwerk. Lees daarvoor de informatie en tips van dit netwerk om een ontwerp te maken voor een inclusieve speeltuin
  • De speelvoorziening moet minimaal vijf jaar in gebruik blijven. Voor deze periode dient aantoonbaar geld gereserveerd te worden voor onderhoud en vervanging van de speeltoestellen.

 Dit soort projecten steunen wij niet:

  • Speelvoorzieningen op schoolpleinen.
  • Speeltuinen waarbij de aanvrager geen eigenaar van de grond is en niet beschikt over een langdurige huur- of gebruikersovereenkomst.
  • Speeltuinen die niet in een woonwijk liggen. En speeltuinen die binnen een straal van 300 meter van een andere speeltuin liggen.
  • Projecten die geen dekkende exploitatiebegroting voor minimaal drie jaar hebben.
  • Projecten die niet voldoen aan het Warenwetbesluit attractie- en speeltuinen en de richtlijnen van het SamenSpeelNetwerk voor toegankelijkheid en bespeelbaarheid.

 

Aanvullende informatie

Veel informatie en tips zijn te vinden op de volgende websites: 

Daarnaast heeft het SamenSpeelNetwerk een informatielijn waar gezinnen, organisaties, zorgprofessionals en anderen terecht kunnen met al hun vragen over inclusieve speeltuinen en samen spelen. Deze is zowel per mail als met een contactformulier te bereiken.