Maak uw dorps- of buurthuis toegankelijk voor iedereen!

Gaat u uw dorpshuis verbouwen, renoveren of krijgt u een nieuw pand? En wilt u het toegankelijk maken voor iedereen? Dan kunt u gebruikmaken van ons toegankelijkheidsadvies. VSBfonds helpt u uw accommodatie toegankelijk te maken voor mensen met een beperking.

Wij doen dit door bij de beoordeling van uw donatieaanvraag voor 10.000 euro of meer al scherp te kijken naar de fysieke toegankelijkheid van de accommodatie. Wij vinden het belangrijk dat accommodaties toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Daarom schakelen we PBTconsult in, een extern bureau gespecialiseerd in toegankelijkheidsadvies. Zij zullen u voorzien van een toegankelijkheidsadvies, dat u dient mee te nemen in de uitvoering van het project.

Interesse kijk dan hier of neem bij vragen contact op met Brigitte Coté via bcote@vsbfonds.nl      

VSBfonds is 2015 gestart met het aanbieden van toegankelijkheidsadvies bij verbouwing, renovatie of nieuwbouw. Wij doen dit op voorwaarde dat het gaat om een aanvraag van 10.000 euro of meer en u dient eigenaar te zijn van het pand. Tot nu toe zijn er ruim 80 adviezen uitgebracht. Uit een kleine steekproef blijkt dat aanvragers het adviestraject als positief en waardevol ervaren. Daaruit blijkt tevens dat de adviezen serieus en zorgvuldig zijn opgepakt en dat de meeste adviezen vrijwel volledig worden opgevolgd.