Donatiebeleid 2013 in cijfers

Gedoneerd aan projecten (excl.Beurzen, incl.fonds op naam)
  2013 2012 2011
In miljoen euro's € 28,0 € 26,8 € 28,4
Aantal projecten 1.348 1.285 1.437

 

Aantal ontvangen aanvragen (excl. Beurzen)
Aandachtsgebieden 2013 2012 2011
Kunst & Cultuur 2.154 2.046 2.151
Mens & Maatschappij 1.121 1.048 1.140
Totaal 3.275 3.094 3.291
Percentage gehonoreerd 41% 42% 44%

 

Besteding donaties over aandachtsgebieden VSBfonds (excl.Beurzen, incl.fonds op naam)
Jaartallen 2013 2012 2011
Aandachtsgebieden miljoen euro projecten miljoen euro projecten miljoen euro projecten
Kunst & Cultuur €17,3 - 62% 910 - 68% €16,7 - 62% 894 - 70% €17,7 - 62% 1.031 - 72%
Mens & Maatschappij €10,7 - 38% 438 - 32% €10,1 - 38% 391 - 30% €10,7 - 38% 406 - 28%
Totaal €28,0 1.348 €26,8 1.285 €28,4 1.437

 

Onderwerpen binnen Mens & Maatschappij (incl. fonds op naam)
Donaties
Mens & Maatschappij
miljoen euro € 10,7 miljoen gedoneerd
Arbeid € 1,6 Voorkomen schooluitval, beroepsoriëntatie, vrijwillige inzet, zinvolle dagbesteding e.d.
Kwaliteit van leven € 4,3 Lotgenotencontacten, doorbreken isolement, empowerment, belangenbehartiging, zorgvernieuwing e.d.
Ontmoetingen leefwereld € 4,8 Maatjesprojecten, verenigingsleven, sociale vaardigheden, vooroordelen en discriminatie e.d.
Onderwerpen binnen Kunst & Cultuur
Donaties
Kunst & Cultuur
miljoen euro € 17,3 miljoen gedoneerd
Kunsten € 11,0 Festivals, (jeugd)voorstellingen, amateurkunst, educatieve trajecten, cross-overs, community art e.d.
Erfgoed € 6,3 Tentoonstellingen en presentaties, ontsluiting cultureel erfgoed, aankopen, publieksbegeleiding, (her)inrichtingen, restauratie mobile erfgoed e.d.

 

Donatiebedrag per project (excl. Beurzen, incl. fonds op naam)
Omvang donatie Aantal projecten
Kunst & Cultuur
Aantal projecten
Mens & Maatschappij
Totaal
€ 0 - € 5.000 451 107 558 - 41%
€ 5.001 - € 10.000 130 69 199 - 15%
€ 10.001 - € 20.000 103 99 202 - 15%
€ 20.001 - € 30.000 62 65 127 - 10%
€ 30.001 - € 50.000 80 58 138 - 10%
€ 50.001 - € 100.000 63 28 91 - 7%
€ 100.001 - € 250.000 20 12 32 - 2%
€ 250.001 - € 500.000 1 0 1 - 0%
€ 500.000 + 0 0 0 -%
  910 438 1.348 - 100%

Kleinste donatie € 400, grootste donatie € 350.000, gemiddelde donatie € 21.723

 

Geografische spreiding van donaties VSBfonds over Nederland in 2013 (excl. Beurzen, incl. fonds op naam)
Provincie Aantal donaties Bedrag x € 1.000
Groningen 47 4% 485 2%
Drenthe 25 2% 258 1%
Friesland 45 3% 465 2%
Flevoland 16 1% 203 1%
Noord Holland 242 18% 3.903 14%
Zuid Holland 199 15% 2.810 10%
Utrecht 108 8% 1.527 5%
Gelderland 96 7% 1.390 5%
Overijssel 62 5% 923 3%
Limburg 57 4% 773 3%
Zeeland 18 1% 203 1%
Noord Brabant 123 9% 1.502 5%
Landelijk 310 23% 13.593 48%
Totaal 1.348 100% 28.035 100%
Sluiten