Mens & Maatschappij Samen bouwen aan een betere community

We wonen allemaal in een buurt, wijk of dorp, maar leven vaak niet mét die buurt. Het kennen van je buren is binnen onze individualistische leefstijl meestal niet vanzelfsprekend. Omzien naar elkaar en het samen organiseren van voorzieningen voor buurtgenoten in een kwetsbare situatie al helemaal niet. VSBfonds wil bijdragen aan de kwaliteit van de samenleving door de ontwikkeling van betere community ‘s te steunen. Dit gebeurt volgens ons als buurtbewoners zich meer bij elkaar betrokken voelen.

VSBfonds steunt het netwerk Sociale Gasten

Wij beoordelen jouw aanvraag op de volgende criteria:

  • Behoefte: kun je als aanvrager aantonen dat er behoefte is aan dit project? Is de doelgroep betrokken bij de ontwikkeling of uitvoering?
  • Kwaliteit: in welke mate sluit je project aan bij het beleid van VSBfonds? Denk aan: onderbouwing van de toegepaste aanpak, mate van concrete activiteiten en meten van resultaten.
  • Kennis & kunde: heb je als aanvrager ervaring met soortgelijke projecten? Heb je kennis van de doelgroep, is er een breed (financieel) draagvlak en is er sprake van financiële duurzaamheid voor het project?

Deze projecten steunen wij wel: 

  • activiteiten die mogelijk maken dat er een langdurige connectie plaatsvindt en zich onderlinge relaties tussen mensen. Denk aan het uitbreiden van het netwerk van een persoon
  • initiatieven in wijken waar er een duidelijke aanleiding is voor een achterstand of afname van sociale cohesie
  • We vinden het een pré als mensen zich samen inzetten voor de buurt, denk hierbij aan de boodschappendienst om buren te helpen

Deze projecten steunen wij niet: 

  • eenmalige ontmoetingen tussen deelnemers; 
  • projecten voor ouderen die in zorginstellingen wonen. Projecten voor zelfstandig wonende ouderen komen wel in aanmerking.