Kunst & Cultuur

Zet jij je in voor een creatieve en inclusieve samenleving? Dan kunnen wij misschien helpen!

VSBfonds ondersteunt culturele organisaties die ervoor zorgen dat iedereen in Nederland kan, mag en wil meedoen aan kunst en cultuur.

Actief bezig zijn met kunst en cultuur maakt je nieuwsgierig naar een ander en helpt om je in te leven in de wereld om je heen. Meedoen zorgt ook voor verbinding. Mensen met verschillende achtergronden - denk aan verschillen in leeftijd, opleidingsniveau, gezondheid, fysieke en mentale mogelijkheden, genderidentiteit, seksuele oriëntatie, geloofsovertuiging of cultuur - ontmoeten elkaar en beleven samen kunst en cultuur. Bijvoorbeeld tijdens een festival, in een museum of tijdens een dance battle. 

Wat ons betreft zou iedereen de verrijkende en verbindende kracht van kunst en cultuur moeten kunnen ervaren. Toegankelijkheid van culturele activiteiten verbeteren kan door aanbod te ontwikkelen waarmee ook nieuwe doelgroepen zich verbonden en gastvrij onthaald voelen. Fysieke toegankelijkheid is daarbij voor ons een aandachtspunt. Kunnen mensen met een beperking of een kleine portemonnee ook meedoen?    

Voor wie

We zijn er voor stichtingen en verenigingen, zoals vrijwilligersorganisaties, die zich inzetten voor kunstbeoefening in de vrije tijd. We zijn er ook voor professionele instellingen en makers.

Voor wat

Je kunt bij ons een aanvraag doen voor financiering van een project. We ondersteunen ook ontwikkeltrajecten van culturele instellingen en makers. 

Financiering project

Om voor een donatie van VSBfonds in aanmerking te komen zijn belangrijke voorwaarden dat ontmoeting en toegankelijkheid centraal staan in een project of initiatief.

Hieronder staat een kort overzicht van links naar informatie over het type projecten dat we ondersteunen en daarbij behorende criteria. Bekijk deze goed en kies degene die op jouw project van toepassing is. Daarna kun je de Quickcan doen en lezen of je een aanvraag kunt doen. 

Ondersteuning veranderprocessen

We steunen verandertrajecten die als doel hebben de eigen instelling tot een plek te maken waar uiteenlopende groepen mensen zich welkom, gekend en erkend voelen. Daarnaast stimuleren we makers met een vernieuwende aanpak gericht op toegankelijkheid van hun werk voor nieuwe groepen mensen.  

Lees hier meer over deze vorm van ondersteuning.

 

Bekijk projectvoorbeelden

Benieuwd naar enkele projecten die wij eerder steunden? Bekijk dan de voorbeelden.